bild
2020-11-25

Har du smarta idéer om framtidens e-hälsa?

SveaPriset är ett pris för smarta e-hälsoidéer som gör vård och omsorg bättre. Statssekreterare Maja Fjaestad är ordförande i juryn och hon spanar just nu efter nästa års pristagare.
Målsättningen är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter, dels för att människor ska kunna uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd, dels för att människor ska kunna utveckla och stärka sina egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Regeringen arbetar på flera olika sätt för att förverkliga visionen och står också bakom SveaPriset tillsammans med flera andra organisationer. SveaPriset belönar innovationer som behöver hjälp att utvecklas ytterligare eller innovationer som behöver finansiering för att sprida resultat och erfarenheter.
Om Sveapriset
Sveapriset arrangeras av Kvalitetsmässan i samarbete med Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Vinnova, Vision, Vårdförbundet, Socialstyrelsen, Swedish Medtech, Sveriges läkarförbund och Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS).