Vastmanland_i_Almedalen

Hur skapar vi livskraft för både människor och företag i såväl stad som landsbygd?

2018-06-20
Välkommen till Västmanland i Almedalen. Vi är ett av Sveriges minsta län, men ett av de viktigaste exportlänen. Här löser vi globala utmaningar varje dag. För att lyckas med det arbetar vi tillsammans för att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i hela vårt län. Under årets Almedalsvecka delar vi med oss av hur vi når framgång och tänker kring några av framtidens viktigaste utmaningar.
Återigen, varmt välkommen till Västmanland i Almedalen!