Innovations- och IP-checkar

2018-01-29
Nu finns en möjlighet för små- och medelstora företag att söka Innovations- och IP-checkar.
IUC i Uppsala har ett antal checkar över på 100.000 kronor vardera som de gärna vill erbjuda till lämpliga företag, oavsett geografisk hemvist.

Grundkriterier för företag att ansöka (utifrån 2016 årsredovisning):

  • Antal anställda 3–249 st
  • Omsättning minst 1.500.000 kronor
  • Ej ekonomiskt obestånd
Enligt information från IUC så ska ansökningsprocessen vara okomplicerad, men det är kort om tid då ansökningstiden har egentligen gått ut.

För vad kan man söka?

Innovationscheck:
  • Innovationschecken på maximalt 100.000 kronor ska användas till köp av externa tjänster hos institut, universitet, högskolor eller annan kunskapsleverantör.
  • Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens och bidra till att ett innovationsprojekt startas eller får bättre fart.
  • Det kan handla om nya affärsmodeller, nya organisatoriska lösningar, partnerskap, produkter, tjänster, processer etc.
  • Checken får inte användas till att finansiera den egna verksamheten, inköp av material, marknadsföring eller säljaktiviteter.
IP-check:
  • IP-checken på maximalt 100.000 kronor ska användas till köp av konsulter med kompetens att ge affärsstrategisk rådgivning om hantering av immateriella tillgångar.
  • Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens för framtagande av en affärsstrategi för hantering av företagets immateriella tillgångar.
  • Checken ska inte användas till kostnader för att göra rena nyhetsgranskningar, söka patent eller andra immaterialrätter, eller till intrångskostnader.
Vid intresse är du välkommen att kontakta Otto Rehbinder, Utredningsledare på IUC Sverige.
Tel: 070-399 58 01 | E-post: | www.iuc.se