1157065-lightbulb-idea

Innovationslots hjälper företag att förvandla idéer till verklighet

2018-09-26
Många företag bär på idéer som aldrig blir förverkligade. Tid, pengar, ork och kanske en upplevd distans till akademi och forskningspengar kan vara orsakerna. Därför har aktörerna till Västmanlands styrkeområden, så som Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret och Välfärd och Hälsa tagit fram Innovationslots, en metod som skapat intresse hos innovativa företag i Västmanland och nu sprids över hela landet.
Innovationslots vänder sig till företag eller organisationer som vill starta eller delta i forskningsprojekt för att utvärdera, utveckla eller ställa om sin verksamhet. Det hela sker i en sexstegsraket där företaget vägleds utifrån sina förutsättningar.
- Vi märkte att många företag har idéer som inte förverkligas för att de inte känner till vilka möjligheter som finns att tillgå i forskningsvärlden, eller hur man riggar ett innovationsprojekt. Vi har erfarenheten och goda kontakter med till exempel högskolor, kluster och RISE/SICS som vet vilka innovationsprojekt som löper just nu och hur helt nya idéer kan förverkligas i egna forskningsprojekt, säger Karin Wiik, projektledare hos Automation Region, som tagit fram och arbetat med metoden.
I programmet ingår att identifiera forskningsfinansiärer och utlysningar och att diskutera fram strategier för att uppfylla kraven i olika ansökningar hos till exempel Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten.
- Västmanland är en av Sveriges industrimotorer och har i modern tid levererat mängder av världsledande innovationer. I den globala digitaliseringen behövs fler än någonsin för att behålla vår konkurrenskraft. Det finns många företag – både stora och små – som sitter på idéer som kan bli nästa världssensationer. Det hoppas vi att innovationslots kan bidra till, säger Karin Wiik.
För mer information kontakta
Karin Wiik, projektledare
Automation Region
Tel: +46 (0) 730–21 61 82