Innovativa startups finansieras

2017-10-27
Nu får 133 startup-bolag med innovativa affärsidéer dela på närmare 40 miljoner från Vinnova. Tre av dessa är Createbolag och därmed medlemmar till Västerås Science Park. Bolagen får finansiering för att utveckla nyskapande, hållbara lösningar som kan nå marknaden och bidra till Sveriges utveckling och konkurrenskraft.
Innovativa-Startups
Stödet ges till unga företag som befinner sig i en tidig fas i sin utveckling där annan finansiering kan vara svår att få.
– Startup-bolag spelar en avgörande roll för Sveriges utveckling. En spännande trend vi ser är att allt fler startups utvecklar nya lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle, säger Ylva Strander, ansvarig för Vinnovas program Innovativa startups i ett pressmeddelande.
Bolagen, som valts ut i konkurrens bland 500 ansökningar, får ett bidrag på 300 000 kronor i det första steget.
Tre av dessa innovativa startups är eller har varit Createbolag. Dessa är;