Järnvägsklustret

2018-08-06
Järnvägsklustret i Västerås är en medlemsorganisation och ett kluster- samarbete mellan järnvägsteknikföretag i Västerås, Västmanland och
östra Mellansverige.
Klustret skapar en samarbetsplattform för regionala företag som bedriver verksamhet inom tåg- och järnvägsindustrin. Bland medlemsföretagen finns bland annat tågtillverkare, komponent- och systemleverantörer, infrastrukturentreprenörer, ingenjörs- och utbildningskonsulter samt leverantörer av drift- och underhållstjänster.
Järnvägsklustret vill tillsammans med medlemmar och partners stärka regionen som ett ledande centrum för järnvägsteknologi där branschen samverkar för fler och större affärer och attraherar fler personer till jobb och studier.
18127-004
För mer information kontakta
Anna Wallén
Verksamhetsledare Järnvägsklustret

021-490 02 74
Läs mer: