2018-08-06

Järnvägsklustret

– stärker regionen som ett ledande centrum för järnvägsteknologi.
Järnvägsklustret i Västerås är en medlemsorganisation och ett klustersamarbete mellan järnvägsteknikföretag i Västerås, Västmanland och östra Mellansverige. Klustret skapar en samarbetsplattform för regionala företag som bedriver verksamhet inom tåg- och järnvägsindustrin. Bland medlemsföretagen finns bland annat tågtillverkare, komponent- och systemleverantörer, infrastrukturentreprenörer, ingenjörs- och utbildningskonsulter samt leverantörer av drift- och underhållstjänster.
Bara i Västmanland sysselsätts idag drygt 3 000 personer inom området järnvägsteknik med innovativa lösningar för den svenska och den globala järnvägsmarknaden. Västerås är den ort där majoriteten av kompetens och arbetskraft inom området järnvägsteknik återfinns.
Järnvägsklustret vill tillsammans med medlemmar och partners stärka regionen som ett ledande centrum för järnvägsteknologi, där branschen samverkar för fler och större affärer samt attraherar fler personer till jobb och studier.
I Järnvägsklustrets regi erbjuds mötesplatser för lokal, nationell och internationell samverkan med fokus på samhällets behov av hållbara transportlösningar, där samverkan bidrar till utveckling och innovationer.
Järnvägsklustret hjälper också små och medelstora företag att hitta rätt bland de många stödsystem som finns för att till exempel utveckla företagets innovationsnivå, hänga med i digitaliseringen, eller att nå ut på den internationella marknaden.
Järnvägsklustret
18127-004
För mer information kontakta
Anna Wallén

021-490 02 74