17 jan 13:37

Joliv inleder AI-projekt i samarbete med RISE

Kan framtidens utmaningar inom vård och omsorg lösas med hjälp av Artificiell Intelligens? Den frågan ska vårt medlemsföretag Joliv undersöka i samarbete med RISE, i ett AI-projekt som nyligen har inletts och som delfinansieras av Vinnova. Projektets syfte är att utveckla ett planeringsstöd som bygger på AI och maskininlärning, samt att utvärdera hur AI kan underlätta planeringsarbetet inom hemtjänsten.
På Joliv finns det en unik mix av teknisk spetskompetens och stor arbetserfarenhet från välfärdssektorn. Faktum är att hälften av de som arbetar på Joliv har en bakgrund inom vård och omsorg. Teknik ska stödja, hjälpa och komplettera människan. Inte ersätta och ta över. En insikt som Joliv alltid har i åtanke när de utvecklar ny teknik och bryter ny mark i deras utvecklingsarbete.
Deras samarbete med RISE erbjuder en banbrytande möjlighet att kombinera ny teknik och mjuka värden. AI är ett hett och ofta omdiskuterat alternativ inom välfärden, men hittills har det sällan realiserats i fungerande system.
Projektets syfte är att utveckla en digital prototyp som bygger på AI och som ingår i Jolivs verksamhetsstöd, Mobil Omsorg. Med prototyp menas en funktion som är integrerad med Mobil Omsorg på ett naturligt sätt och som finns att tillgå via programmet på datorn. Prototypen byggs så att den lär sig av samordnarens tidigare planering och faktiska händelser. Det kommer resultera i ett planeringsstöd som tar till vara på samordnarens kompetens och erfarenhet, samtidigt som det successivt samlar på sig egen erfarenhet och därav blir smartare. Prototypen ska kunna ge samordnaren underlag för att göra en så bra planering som möjligt.
Artificiell intelligens
Artificiell intelligens (AI) - är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturliga språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar, samt att upptäcka mönster och regler genom generalisering.
Projektparter
Joliv grundades för 20 år sedan då två ambulansförare såg potentialen i de handdatorer som precis började komma ut på marknaden. Deras tanke var att de med hjälp av dessa skulle kunna få förhandsinformation om patienterna de hade i uppdrag att hämta. Deras idé mynnade ut i IT-bolaget Joliv som idag är ett tillväxtbolag som tillhandahåller digitala lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård och elevhälsovård i hela landet både till privata och kommunala verksamheter. På den privata marknaden är Joliv idag den ledande aktören.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. De 2 700 medarbetarna driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. De arbetar utifrån missionen att öppna upp för innovation som gör skillnad. Visionen är att Sveriges är en innovativ kraft i en hållbar värld: en ledande global aktör inom forskning och innovation och ett attraktivt land för investeringar och entreprenörskap.
#inlineditbutton