Joliv3
2016-11-30

Joliv möter vårdens utmaningar med digital planering

Tack vare de senaste årens rekordartade tillväxt utsågs Joliv i år till Digital Gasell i Västmanland. Drivkraften har alltid varit att bidra till att lösa några av våra största samhällsutmaningar.
Christian Strömblad affärsutvecklare vid Joliv.
Foto: Håkan Lindgren.
– Vi har en åldrande befolkning, både i Sverige och världen, som ger utmaningar inom hälso- och sjukvård där det krävs nya tekniska hjälpmedel för att skapa trygghet, säger Christian Strömblad, affärsutvecklare vid Joliv.
Produkten som ligger bakom utmärkelsen Årets Digitala Gasell i Västmanland är en digital e-hälsoplattform för verksamhetsstöd inom hemtjänst, hemsjukvård och primärvård.
– I dag har vi bland annat ett trettiotal kommuner, Stockholms läns landsting och de största vårdbolagen Aleris och Capio som kunder. Dagligen planeras cirka 35 000 hembesök med hjälp av vår plattform. Vi fyller en viktig funktion inom alla områden av omsorg, hemsjukvård, primärvård, psykiatri och skolhälsovård, säger Christian Strömblad.
Tidigare svårlästa anteckningar med papper och penna har nu ersatts med en tydlig överblick i dator och mobil. Bättre överskådlighet ger säkrare arbetsrutiner och frigör tid som kan användas för förbättringar av hälso- och sjukvården.
– Nu ser vi ständigt nya utvecklingsmöjligheter och områden där vi kan bidra. Bland de senaste är skolan där skolsköterskorna lägger mycket tid på administration och kan få stor nytta av bättre digitala hjälpmedel.
Idén föddes i vården av två sjuksköterskor vid ambulanssjukvården i Västerås. Allt ur en frustration över att de inte kunde hjälpa bättre på plats då det saknades nödvändig bakgrundsinformation. Starthjälpen till företaget hittade de inom Västerås Science Park.
– Att växa i Västerås är att vara en del av en community som bidrar med nätverk och kompetens i alla lägen. Här finns en kultur där entreprenörskap och företagande är norm, säger han.
Christian Strömblad affärsutvecklare vid Joliv. Foto: Håkan Lindgren.
Christian Strömblad brinner för entreprenörskap. Samhällsengagemanget märks tydligt när han framhåller att vi måste våga starta fler bolag för att bygga vidare på landets tillväxt.
– Vi behöver visa upp alla goda exempel som vi kan, eftersom entreprenörskap är smittsamt. Här i Västerås skapades en gång en världsledande industri – nu är det dags att göra det igen, säger Christian Strömblad.
Resan till dagens framgång har fått ta tid, menar han. Tillsammans med kunder och nätverk har företaget och produkterna utvecklats stegvis.
– Vi har långsamt ökat omsättningen och byggt företaget som man bygger en småländsk stengärdsgård: sten för sten, bit för bit. Nu tio år senare är vi väl etablerade och mitt i en kraftig tillväxtfas.
Text: Magnus Pahlén Trogen, Foto: Håkan Lindgren.