Kluster och nätverk

2018-08-07
Västerås Science Park arbetar främst med företag inom automation, järnväg, energi, välfärd och hälsa (Västmanlands styrkeområden) samt ICT.
taeg_73511917
I Västerås Science Parks uppdrag ingår det att facilitera klusterinitiativ, som till exempel Järnvägsklustret. Västerås Science Park driver även samordningen av länets satsning inom styrkeområdet välfärd och hälsa.
16282184-welding-robot-in-production-plant-or-factory
Produktionsutvecklingsgruppen
Tillverkande företag i Västmanland, Södermanland, Dalarnas och Örebro län erbjuds möjlighet att ingå i ett utvecklingsnätverk, under ett år. Fokus ligger på att göra er produktion än mer effektiv med hjälp av automation.