Kluster och nätverk

2018-08-07
Västerås Science Park arbetar främst med företag inom automation, järnväg, energi, välfärd och hälsa (Västmanlands styrkeområden) samt ICT.
I Västerås Science Parks uppdrag ingår det att facilitera klusterinitiativ, som till exempel Järnvägsklustret. Västerås Science Park driver även samordningen av länets satsning inom styrkeområdet välfärd och hälsa.
Läs mer om nätverket
Välfärd & Hälsa
Läs mer om Järnvägsklustret