Vastmanland_i_Almedalen

Kompetensfrågan i fokus när Västmanlands styrkeområden intar Almedalen

2018-06-20
Onsdagen den 4 juli intar Västmanlands styrkeområden Almedalen med två seminarier; det ena handlar om hur man lyckas med digital utveckling i befintliga organisationer och det andra är en lansering av ett unikt, digitalt visualiseringsverktyg som ska bidra till att lösa kompetensbristen.
- Kompetensfrågan är den enskilt största frågan för Västmanlands styrkeområden. I projektet Smart4U pågår flera satsningar, både för att intressera fler att söka utbildningar inom teknik och vård men också för att utveckla organisationer för framtida utmaningar och inte minst attrahera sökanden till företagen i regionen. Ett par av initiativen berättar vi om i Almedalen, säger Fia Mårdfelt, projektledare för Smart4U, som i samverkan med regionens styrkeområden automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa aktivt arbetat med frågorna under snart tre års tid.
Under ett av seminarierna demonstreras, för första gången, ett helt nytt verktyg för yrkesvägledning. Verktyget är framtaget inom projektet och innebär att den som vägleds först berättar om vilka intressen och drivkrafter han eller hon har. Utifrån dem visas olika arbetsmiljöer som stämmer överens med drivkrafterna. Miljön är futuristisk och animerad, men realistisk och pedagogisk.
- Under seminariet visar vi hur det går till att bli yrkevägledd med hjälp av verktyget, som innebär ett helt nytt sätt att arbeta och som vi tror kan revolutionera yrkesvägledning, säger Björn Nordén, verksamhetsledare hos Jobba i Västerås som utgör en av parterna i projektet.
Under seminariet medverkar även Maria Brithon-Brinck, personaldirektör hos ABB och Caroline Drabe, VD för Västerås Science Park.
Seminariet hålls i S:t Drotten klockan 14.00-14.45 onsdagen den 4 juli och avslutas med lanseringsmingel.
Det andra seminariet som Smart4U arrangerar, handlar om utmaningen att möta digitaliseringen i befintliga organisationer.
- Många står inför stora förändringar som innebär att kompetensprofilen hos medarbetarna behöver utvecklas för att företagets konkurrenskraft ska bestå, säger Catarina Berglund, verksamhetsledare för Automation Region och moderator för seminariet.
Frågan påverkar alla branscher – från energi och järnväg till vård och omsorg. Men hur gör man? Under seminariet berättar bland andra Mälarenergi och Region Västmanland om hur de skapat processer för att lyfta den digitala kompetensen hos befintlig personal.
Seminariet avrundas med en paneldiskussion med företrädare för Västmanlands styrkeområden automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa. Medverkar gör bland andra Catarina Berglund, verksamhetsledare för Automation Region, Jonas Ekström, läkare och verksamhetsutvecklare hos Region Västmanland, Anna Wallén, verksamhetsledare för Järnvägsklustret och Ove Fredriksson, Mälarenergi.
Seminariet hålls i S:t Drotten klockan 13.00-13.45 onsdagen den 4 juli.
För mer information, kontakta:
Fia Mårdfelt, projektledare Smart4U
Telefon: 070-610 51 16
Ta del av programmet