22725761-chart-and-keyboard
6 jul

Kraftig ökning av nya företag i Västmanland i juni

I juni ökade antalet registreringar av nya företag i Västmanland med hela 26 procent. Efter nedgången i samband med coronakrisens utbrott har nyföretagandet i Sverige tagit fart igen, visar färsk statistik från Bolagsverket som Visma har sammanställt.
#inlineditbutton