1
2017-02-13

Laprotech vill nå ut i Europa med hjälp av Växtzon

Medicinteknikbolaget Laprotechs teknik kan halvera tiden det tar att sy vid en titthålsoperation. Samtidigt blir arbetet enklare för kirurgerna och patientsäkerheten höjs. Nu ska tillväxttakten ökas med hjälp av Växtzon.
Från vänster Thomas Frisk, VD, samt Azad Najar, grundare och innovatör Laprotech.
Foto Håkan Lindgren.
Att utveckla en medicinteknisk produkt och företag tar tid men våren 2016 stod Laprotech redo att leverera. Resan från idé till marknad tog nästan 20 år, och när det var dags att växla upp rekryterades Thomas Frisk som ny vd.
– Om fem år ska vi nå en omsättning av 100 miljoner kronor med 4-5 återförsäljare som täcker hela EU. Då är vi också cirka 20-25 anställda som fokuserar på försäljning, säger Thomas Frisk.

Söker stöd för expansion

Men marknaden för nya medicintekniska produkter är trögrörlig där nya produkter och tekniker tar lång tid att introducera. Nu har Laprotech vänt sig till tillväxtprojektet Växtzon för att växa snabbare.
– Bakom Växtzon finns ett starkt nätverk av science parks som kan ge oss en bred plattform. Samtidigt som projektet innehåller rätt kunskap och kompetens för att stödja oss inför vår expansion, säger han.

Höjer patientsäkerheten

Företaget utvecklar och säljer en innovation som kan halvera tiden det tar att sy, eller suturera, vid en titthålsoperation. Samtidigt som tekniken underlättar för kirurgerna och höjer patientsäkerheten eftersom nedsövningstiden kan minska.
– Dessutom upplevs dagens teknik svår och besvärlig för kirurgerna, och tar dessutom mycket lång tid att lära sig.
Han gör en jämförelse med att trä fiskelina på en fiskekrok. Tänk dig att du tvingas använda två halvmeter långa tänger när du ska knyta linan vid kroken. Samtidigt som du inte ser vad du gör, annat än på en bildskärm.
– Det krävs både utbildning och mycket träning innan du får den erfarenheten som krävs.
Laprotech har utvecklat en ny form av hållare för nålen, så kallad nålförare, som är betydligt enklare att använda. Dessutom en ny suturtråd som har små hullingar vilket gör att den inte kan löpa tillbaka utan effektivt sluter såret.
– I dag ökar antalet titthålsoperationer som till exempel Gastric sleeve och Gastric bypass, där kan två tredjedelar av tiden gå åt för suturering. Vår teknik kan spara mycket tid och hjälpa vården effektivisera arbetet, säger Thomas Frisk.
Text: Magnus Pahlén Trogen, Foto: Håkan Lindgren.
Foto Håkan Lindgren.