UF_vastmanland18_2

Medaljregn över UF Västmanland - "Krossar" nationell målbild!

2018-08-29
Denna vecka är det nationella medarbetardagar för Ung Företagsamhet, där bland annat Sveriges bästa UF-regioner uppmärksammas. Västmanland tog storslam, plockade fyra medaljer och ”krossade” den nationella målbilden för gymnasiet.
– Läsår 17/18 är avslutat och går till historien som rekordåret för UF Västmanland. Vi har gått från klarhet till klarhet och är nationellt i toppen på grundskolan, gymnasiet och Alumni. Jag är otroligt stolt över framgångsresan UF Västmanland gjort på få år och att vi idag är en av få regioner som levererar toppresultat inom hela målbilden. På gymnasiet har Västmanland redan med stor marginal nått den nationella målbilden för år 2021, vilket är helt otroligt och över alla förväntningar. Men vi går inte på semester fram till 2021 utan kommer fortsätta att arbeta målmedvetet för att alla elever i Västmanland ska få möjlighet att driva UF-företag. Att arbeta med entreprenörskap för unga är otroligt viktigt, för oavsett mål i livet är företagsamhet nyckeln för att lyckas. Det är bara att konstatera att vi lever upp till vårt smeknamn UF Bästmanland och vi kommer fortsätta att göra skillnad, säger Johan Eliases, regionchef på Ung Företagsamhet i Västmanland.

Rekordåret läsår 2017/2018

 • Tillväxt från 876 till 1 122 UF-elever
 • Tillväxt: från 241 till 341 UF-företag
 • Årets UF-företag, Merch Sweden UF – bäst i Sverige
 • Genomslag gymnasiet 39% - tredje bäst i Sverige
 • Intygsfrekvens 93% - näst bäst i Sverige
 • Genomströmning gymnasiet 36% - näst bäst i Sverige
 • Antal sålda läromedel grundskolan – näst bäst i Sverige
 • Antal lärare på grundskolan – tredje bäst i Sverige
 • Andel lärare som arbetar med våra läromedel grundskolan – bäst i Sverige
 • Tillväxt Alumni – fjärde högst i Sverige
UF-företagande i Västmanland läsåret 2017/2018
 • Antal elever: 1 122 elever
 • Genomslag: 39 %
 • Antal UF-företag: 341
 • Intygsprocent: 93 %
 • Genomströmning: 36 %
Fakta Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation som ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Att driva UF-företag innebär att som gymnasieelev under ett läsår starta, driva och avveckla ett företag som en del av sin gymnasieutbildning. Utbildningen finns på gymnasieskolor i hela landet och går att läsa på alla gymnasieprogram. Sedan starten 1980 har över 400 000 elever drivit UF-företag.