2020-05-20

MÖTAS & NÄTVERKA

Vi hjälper företagare att knyta nya kontakter med varandra.

Nätverka är att ge och ta - vi är varandras möjlighet

Genom oss får du tillgång till ett bett nätverk. Vi hjälper företagare att knyta nya kontakter med varandra. Det är i mötet med andra människor som idéer kan lyfta och bli till affärer.
Vi anordnar aktiviteter och möten som syftar till att ge företagare konkreta metoder och erbjudanden som kan hjälpa till att skapa tillväxt.

Ensam är inte alltid stark - tillsammans kan vi göra underverk

Ibland uppstår behovet och lusten att mötas i mindre nätverk/kluster utifrån intresseområden och situationer i arbetslivet. Genom vårt nätverk kan företag få både inspiration och innehåll som stärker deras värdeerbjudanden.

Vi är en del av ett nationellt nätverk

Vi är medlemmar i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks, SISP. Detta innebär att vi kan förmedla kontakter och ingångar till ett unikt nationellt nätverk av inkubatorer och science parks.
Did_you_know
Tips för att nå framgång när du nätverkar
  • Var förberedd och påläst
  • Visa intresse genom att ställa frågor
  • Var ödmjuk
  • Undvik att ta över samtalet
  • Utmärk dig

Kom ihåg att alla som nätverkar är i samma situation som du. Hjälp varandra att skapa nya affärer och komma vidare i arbetet. Nätverka är att ge och ta. Vi är varandras möjlighet.