8 maj 12:20

Northbound Startups

Att bygga ett framgångsrikt startup-bolag är utmanande, inte minst med tanke på både framgångar och motgångar. För att underlätta detta, har vi tillsammans med partner från Finland och Estland startat projektet Northbound Startups. Nu kan vi erbjuda startup-bolag support inom affärsutveckling, värdefulla kontakter och gränsöverskridande matchmaking.
Förutom att stötta startups vill vi hjälpa investerare att hitta passionerade team och ambitiösa idéer att investera i. Vi möjliggör kontakter, partnerskap och möten.
Northbound Startups-projektet finansieras av Central Baltic Interreg.


Projektet drivs i samarbete mellan:
Parter_NBS
Petra_1203654729
För mer information kontakta
Petra Ärlsjö

021-490 02 63
Northbound_Startup_Colour_RGB
Northbound Startups Accelerator
#inlineditbutton