AdobeStock_267040680
2020-10-28

Ny guide till företag som vill bli mer cirkulära

Ny guide från Tillväxtverket!
Många företag vill gå i mer hållbar riktning och få hela sin affär mer cirkulär. Det kan handla om att hyra ut istället för att sälja eller se slängda saker som nya resurser. Guiden Ta steget till cirkulär affärsutveckling ger konkreta råd om hur företag kan tänka i varje steg.
Många företag arbetar redan med Business Model Canvas, som är ett strategiskt verktyg för affärsutveckling. Modellen visualiserar genom fasta rutor kärnan i företagets affärsmodell och gör det möjligt att lätt beskriva, utmana och skruva på den. Nu ger Tillväxtverket ut en ny modell, nämligen Cirkulär Business Model Canvas, som styr företag i riktning mot att utveckla affärsmodeller som är mer cirkulära.
#inlineditbutton