Nya möjligheter för FUI-projekt, samt genomförbarhetsstudier

20 mars 13:45
Med denna utlysning vill PiiA (Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation) få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, inom ramen för utlysningens prioriteringar. Syftet med denna utlysning är att bidra till innovationer för ökad digitalisering inom och mellan företag i industriella ekosystem och värdekedjor i processindustrin. Utlysningens inriktning fokuserar på framväxande teknologier som syftar till att möjliggöra innovativa samarbeten och tjänster samt förbättrade modeller för industriella nätverk, ekosystem och affärer; exempelvis innovativa lösningar inom det digitala samspelet mellan kund och leverantör eller för interaktioner mellan maskin-maskin-människa. Teknologier som artificiell intelligens (AI), förstärkt och mixad verklighet (AR och MR) och/eller kognitiva system kan användas i olika led i processindustrin med målet att skapa värde och ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I utlysningen erbjuds möjlighet att initiera och genomföra genomförbarhetsstudier samt Forsknings-, Utvecklings- och Innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av industriella ekosystem och värdekedjor. Projekt ska vara av strategisk betydelse för medverkande företag och forskargrupper samt leda till tillväxt och stärkt marknadsställning för Sverige inom området. Om det är relevant för projektets tänkta tillämpning, så förväntas projekt även ta hänsyn till aspekter relaterade till digital säkerhet.
All information om utlysningen samt ansökan finns här,
var noga med att läsa utlysningstexten.

Vem kan söka?

Konsortier bestående av företag (stora, mellanstora och små), universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra för projektet relevanta aktörer (juridiska personer) är välkomna att söka finansiering. För att bana väg för nya teknologier i processindustrin välkomnar vi konsortier som inkluderar mindre företag med spetskompetens som kompletterar större aktörer. Kraven på konsortier varierar beroende på vilken typ av projekt som söks men grunden är att projekten ska adressera ett reellt industriellt behov, se stycke 4. Utländska aktörer är välkomna att delta i projekt, dock inte som koordinatorer.

Hur mycket kan ni söka?

Följande två typer av projekt finansieras i denna utlysning:
  • Genomförbarhetsstudie – Upp till 8 månader, maximal bidragsnivå 600 000 kronor per projekt
  • Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt – Upp till 36 månader, maximal bidragsnivå 5 000 000 kronor per projekt
Bidrag kommer att beviljas med maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.
PiiA
PiiA_logga
Följande datum gäller för utlysningen
Observera att datumen är preliminära.
Öppningsdatum 19 mars 2020
Sista ansökningsdag 17 juni 2020 klockan 14:00
Senaste beslutdatum 18 september 2020
Projektstart tidigast 21 september 2020, senast 25 oktober 2020
PiiA