4 sep 08:28

Nytt stöd för sociala företag

Region Västmanland lanserar ett nytt företagsstöd riktat till sociala företag. Stödet kan användas till start och expansion av verksamheter som gör samhällsnytta. Med det nya stödet vill man bidra till utvecklingen av socialt företagande i länet.
Sociala företag och samhällsentreprenörer är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Genom entreprenörskap kan vi hitta nya sätt att lösa de många samhällsutmaningar vi står inför när det gäller till exempel klimat, integration, hälsa eller enklare vägar till jobb.

Nationellt arbete för att stärka socialt företagande

I februari 2018 lanserade regeringen en strategi för sociala företag, för att ta tillvara den samhällsnytta som dessa företag skapar. Tillväxtverket fick regeringsuppdraget att genomföra en nationell satsning för att stärka utvecklingen av socialt företagande, och som en del i detta driver Region Västmanland det regionala projektet Utveckla socialt företagande i Västmanland.
Vår satsning fokuserar bland annat på att öka kunskapen om socialt företagande och samhällsentreprenörskap, förbättra stödstrukturen och möjligheterna för sociala företag att göra affärer med offentlig sektor och övrigt näringsliv, samt inspirera fler till framgångsrikt socialt företagande.

Stödet ska hjälpa sociala företag att expandera

Som ett resultat av projektet lanserar vi nu ett företagsstöd specifikt riktat till samhällsentreprenörer och sociala företag som vill genomföra en satsning för att expandera. Stödet kan bland annat användas till affärsutveckling, konsulttjänster eller projektledning av samarbeten.
Stödet söks genom kontakt med handläggare på Region Västmanland.
Läs mer om Start- och expansionsstödet här
#inlineditbutton