Omstallningsstod_liggande
8 maj 12:33

Omställningsstöd

Region Västmanlands omställningsstöd är för dig som driver ett mindre- eller medelstort företag i Västmanlands län och har drabbats hårt av effekter till följd av covid-19.
Du kan söka finansiering för att exempelvis kompetensutveckla din personal, starta igång er digitaliseringsresa eller utvidga verksamheten till en ny målgrupp.