6
2017-09-07

Öppenheten drivande i eklundh.coms framgång

När det är dags att teckna avtal för fiber till villan, eller uppgradera internetanslutningen till ditt stadsnät, så är det webblösningar från eklundh.com du först möter. Västeråsföretaget ligger bakom den största webbplattformen för öppna nät i Sverige.
Hans Eklundh, grundare och marknadskommunikatör på eklundh.com.
Foto: Håkan Lindgren.
I dag är det cirka 120 stadsnät i landet som använder Stadsnätswebben och dess webbapplikationer som utvecklas och driftas av eklundh.com. Dessutom är över 140 tjänsteleverantörer anslutna till tjänsteportalen Stadsnätsportalen.
– Vi är de enda i Sverige som erbjuder ett oberoende och öppet system för anslutning till stadsnäten. Det finns heller ingen annan än vi som kan erbjuda en lika utvecklad motor för att driva anslutningarna till stadsnäten, säger Hans Eklundh, grundare och marknadskommunikatör.
– Öppenheten och friheten har varit drivande i vår framgång – den gör det också enkelt för oss att samarbeta med samtliga aktörer på marknaden.
Hans Eklundh har arbetat med marknadskommunikation i olika former sedan slutet av 1970-talet. Det nuvarande företaget fick fart i början 2000-talet då han involverades i uppbyggnaden av stadsnätet i Västerås. Framgångarna gjorde hans kunskap efterfrågad i hela landet.
– Snart insåg vi behovet av en bra webbplats för att profilera stadsnäten, driva anslutningar och förmedla tjänster i näten. Vid den tidpunkten fanns inga liknande plattformar så vi byggde upp en egen, säger han.
Webblösningen är skräddarsydd för att varje stadsnät ska kunna sköta administrationen av att ansluta bland annat nya villaområden och bostadsrättsföreningar. Här kan också nya kunder anmäla intresse, teckna avtal samt följa utbyggnaden i sitt område. En särskild portal är vigd till de tjänsteleverantörer som vill marknadsföra sig mot de stadsnätsanslutna kunderna.
– Här når de samtliga stadsnät och deras kunder från ett och samma ställe.
Ett ramavtal med Svenska Stadsnätsföreningen gör att stadsnäten slipper göra egna upphandling av tjänsterna.
– Det är en väldigt enkel process för dem. Vi arbetar främst med att bygga öppna system för att underlätta bland annat automationen för stadsnäten. Vi har många öppna API:er och driver dessa frågor ganska hårt. Att de finns i Västerås gör det enkelt att erbjuda support och utbildning till hela landet. Medlemskapet i Västerås Science Park öppnar dessutom för tillgång till nätverk och event, menar Hans Eklundh.
– Vi har deltagit i flera evenemang inom ramen för Västerås Science Park, senast som utställare under en företagsmässa.
Förutom inriktningen på stadsnät fungera även eklundh.com som en webbyrå som utvecklar, driver och underhållet en rad kunders webbplatser. Samtliga har dock gemensamt att de ofta är lite mer avancerade än genomsnittet, menar Hans Eklundh.
– Vi är inte en typisk webbyrå som bara sätter upp kundens webbplats, utan försöker även identifiera affärsnyttan och se vilka befintliga processer som webbplatsen kan stödja. Målet är att hitta bra applikationer bakom varje webbplats, säger han.
– En bra webbplats är en aktiv medarbetare som driver affärer och relationer och arbetar dygnet runt.
Under varumärket eklundh.com rymmer sig flera olika företag i ett nätverk. Att arbeta genom nätverk snarare än att bygga ett större företag är en medveten strategi för framgång, menar han.
– Det är lättare att arbeta tillsammans på detta sätt, och ger ett större engagemang från alla. Nu tar alla ansvar för sin egen tid och vi slipper betungande personalfunktioner och administrativa uppgifter.
Text: Magnus Pahlén Trogen, Foto: Håkan Lindgren.