Samverkan

2017-02-02
Lokal samverkan
Almi Mälardalen, Mälardalens högskola och Västerås Science Park har i egenskap av nyckelaktörer i innovationsstödsystemet etablerat en stark samverkan som arbetar för och med samproduktion, samt med att undvika konkurrens mellan aktörer som finansieras med offentliga medel.

VSP-gruppen
Genom Västerås Science Parks delägarskap i Västmanlandsfonden och Create Business Incubator Mälardalen, finns det ett nära samarbete mellan aktörerna. Likväl finns det ett nära samarbete med Munktell Science Park i Eskilstuna som är den andra delägaren av Create Business Incubator Mälardalen.