Samverkan

2017-02-02
Samverkan genom projekt
Genom samverkan i projekt med aktörer utanför Västmanland kan Västerås Science Park leverera bättre nytta till entreprenörerna. Samarbeten gör det också lättare att hålla hög kompetens och nå kritisk massa i annars relativt små organisationer. Här intill kan du läsa mer om projekten.

Mdh_VSP_Almi
Lokal samverkan
Almi Mälardalen, Mälardalens högskola och Västerås Science Park har i egenskap av nyckelaktörer i innovationsstödsystemet etablerat en stark samverkan som arbetar för och med samproduktion, och med att undvika konkurrens mellan aktörer som finansieras med offentliga medel.

VSP_gruppen
VSP-gruppen
Genom Västerås Science Parks delägarskap i Västmanlandsfonden och Create Business Incubator Mälardalen, finns det ett nära samarbete mellan aktörerna. Likväl finns det ett när samarbete med Munktell Science Park i Eskilstuna som är den andra delägaren av Create Business Incubator Mälardalen.