1
2017-10-30

Plattform för inlärning breddar byBrick till ett produktföretag

Västeråsföretaget byBrick Interface ska ta klivet från traditionellt konsultföretag till att erbjuda färdiga produkter. Först ut är micro- learningplattformen Skills som kan hjälpa fler företag att utveckla
sina medarbetare.
Håkan Gill, VD och Johanna Tömmervik, marknadschef för byBrick Interface.
Foto: Håkan Lindgren
– Kraven på kontinuerligt lärande och kompetensutveckling är högre än någonsin och forskning visar att vi lär oss bäst då vi kan praktisera nya kunskaper och insikter direkt i vårt vardagliga arbete, säger Håkan Gill, VD för byBrick Interface.
Utvecklar virtuella miljöer
I dag har byBrick Interface ett brett erbjudande inom allt från system- och apputveckling till digitala säljverktyg, säljsystem och marknadsföring. De var tidigt ute med att dra nytta av 3D, samt virtual och augmented reality för att skapa nya, kreativa lösningar. Ett exempel är de virtuella miljöer de skapat i VR som gjort det möjligt att låta bostadsspekulanter gå omkring i inredda hus – trots att husen befinner sig på projekteringsstadiet.
– Virtuella visningar gör att försäljningen fulltecknas mycket snabbare än den gjort tidigare. VR-tekniken gör det möjligt för köparen att stå mitt i sitt kommande kök och testa olika material och färger, säger Johanna Tömmervik, marknadschef på byBrick Interface.
Under resan sedan starten 2004 har flera projekt utvecklats till mer eller mindre fullfjädrade tjänster. Nu vill företaget ta en av dem steget längre.
Håkan Gill, VD och Johanna Tömmervik, marknadschef för byBrick Interface. Foto: Håkan Lindgren
Ger ny kunskap större relevans
Produkten Skills är en plattform för microlearning i vardagen.
– Att skicka medarbetare på konferenser eller längre utbildningar och förvänta sig att de själva omsätter den nya kunskapen i vardagen har visat sig svårt, säger Håkan Gill.
Skills ger kunskapen en större relevans genom att göra den till en del av det dagliga arbetet, menar Johanna Tömmervik.
– Här finns även ett socialt element där svar på uppgifter kan delas mellan kollegorna, vilket driver engagemang. Dessutom kan plattformen nyttjas som en väg för vardaglig uppföljning och stöd, där inlärningen och coachandet får en naturlig plats i medarbetarnas vardag, säger hon.
Produkten har utvecklats tillsammans med befintliga kunder och bland annat använts med framgång för vidareutbildning av cirka 5000 chefer i en internationell koncern. I stället för att mejla ut en powerpoint så tog man Skills till hjälp för att nå ut till varje enskild chef kontinuerligt med information och uppgifter.
– Vår plattform gör utbildningen mätbar och datadriven. Med hjälp av Skills kunde ledningsgruppen få en uppföljning över hur många som nåtts, vilka som gått igenom materialet och samtidigt få återkoppling på hur väl gruppen tagit till sig informationen, säger Håkan Gill.
Användarcentrerat lärande
Skills beskrivs som en väg till användarcentrerat lärande, särskilt bra för organisationer som ständigt behöver utvecklas. Ett exempel är vidareutbildningen av en säljorganisation. Här kan de enskilda säljarna få uppgifter i sin mobil som de ska lösa under dagen, och som hjälper dem att förädla sina försäljningsmetoder.
– Det visar sig att dagliga utmaningar som ryms i jobbet gör det lättare att få till en beteendeförändring. Här finns även en möjlighet till reflektion som ger ett mer långsiktigt lärande, säger Johanna Tömmervik.
Skills vidareutvecklas nu tillsammans med utvalda kunder och under 2018 ska produkten finnas tillgänglig för fler. Vägen dit går med hjälp av tillväxtprojektet Växtzon som kan hjälpa bolaget förverkliga övergången från ett traditionellt konsultföretag till att erbjuda färdiga produkter.
– Att delta i Växtzon kan ge oss rätt affärsstöd för vår affärs- och produktutveckling. Dessutom får vi tillgång till ett helt ekosystem av stödaktörer. Växtzon ger oss ett nätverk där vi kan bidra med vår kompetens inom bland annat virtuell simulering, utveckling och marknadsföring, säger Johanna Tömmervik.
Text: Magnus Pahlén Trogen, Foto: Håkan Lindgren.