2019-03-29

Produktionsutvecklingsgruppen

Automation ger växtkraft

Tillverkande företag i Västmanland, Södermanland, Dalarnas och Örebro län erbjuds möjlighet att ingå i ett utvecklingsnätverk, under ett år. Fokus ligger på att göra er produktion än mer effektiv med hjälp av automation. Vi hoppas att du och ditt företag är intresserade av att vara med på denna resa och gemensamt med oss anta utmaningen och jakten på höjd produktivitet, ökad lönsamhet och ljusa framtidsutsikter.

Programinnehåll

  • Nätverksträffar (6-8 träffar per år) där frågor inom automation, robotik och produktionsteknik berörs. Föreläsningar av automationsaktörer och träffarna förlagda hos medverkande företag.
  • Deltagande i Robotdalens förstudieprogram. En student alternativt en praktikant utför förstudieutredningsarbete i en 8 veckors period. Förstudiearbetet är mentorlett av Robotdalen.
  • Möjlighet att följa med Festo på automationsmässa till Tyskland, där fullt med nya uppslag utlovas (en plats per företag).
  • Medlemskap i Västerås Science Park.

Arrangörer

Västerås Science Park och Robotdalen.

Kostnad

15 000 kronor exklusive moms per år.

Anmälan

Är du intresserad av att ansluta dig till Produktionsutvecklingsgruppen? Välkommen att kontakta Peter Barkenskiöld.