Projekt

10 augusti 10:35
Västerås Science Park är projektägare i två stora projekt, beviljade av Tillväxtverket och medfinansierade av Region Västmanland;
Västerås Science Park deltar även i följande projekt;


EUlogo_v_RGB