Region Västmanland avsätter
5 miljoner i omställningsstöd

22 april 14:16
Region Västmanland avsätter 5 miljoner i omställningsstöd till små och medelstora företag som drabbats ekonomiskt av coronapandemin.
Med anledning av den pågående Coronapandemin avsätter Region Västmanland 5 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats ekonomiskt extra hårt.

Ett stöd för att kunna ställa om

Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Stödet riktar sig till företag som drabbats ekonomiskt av Corona-pandemin och vill vidta åtgärder för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad.
Stödet kan lämnas med upp till 80 procent av godkända kostnader. Stödbeloppet är maximerat till 100 000 kr och är i ett första steg sökbart till och med 30 september 2020.

Stöd kan inte lämnas till:

För att inte snedvrida konkurrensen för företag på den lokala marknaden kan stöd inte lämnas till tex restauranger, barer, frisörer, butiker etc i områden där det finns fler liknande företag som konkurrerar med varandra. Stöd kan inte heller lämnas till företag som har rörlig karaktär, som tex entreprenadverksamhet och åkerier.
Företagen som söker stödet ska redogöra för hur verksamheten drabbats ekonomiskt av Corona-pandemin, vilka åtgärder de planerar att vidta och vilka effekter åtgärderna bedöms ha för företagets framtid.
Läs mer