S och M krokar arm i Sveriges kompetensriksdag

2017-10-06
Riksdagsledamöterna Åsa Coenraads (M) och Anna Wallén (S) är vana att argumentera emot varandra, men när det gäller att diskutera hur Sveriges kompetens ska tryggas krokar de båda västmanlänningarna arm och arrangerar gemensamt Sveriges Kompetensriksdag i riksdagen den 25 oktober.
- Det handlar om Sveriges tillväxt. Då måste vi samla alla goda krafter och gemensamt sätta fokus på frågan för att få fram konkreta förslag som leder framåt, säger de båda.
Sveriges Kompetensriksdag arrangeras för första gången den 25 oktober i riksdagen.
Aldrig tidigare har näringslivets toppar mött politiker för att konkret diskutera hur kompetensutmaningen ska lösas. För just nu skriker Sveriges tillväxtmotor efter teknisk kompetens.
Initiativet till Sveriges kompetensriksdag kommer från Västmanlands styrkeområden Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret och Välfärd och Hälsa. Tillsammans med riksdagsledamöterna Åsa Coenraads och Anna Wallén har ett program med talare såsom som ABB Sveriges VD Johan Söderström och Centigos grundare Johan Waller arbetats fram.
- Västmanland är en tillväxtmotor för Sverige, därför känns det naturligt att initiativet kommer från oss. Kompetensbristen är en oerhört stor fråga som måste lösas gemensamt med företagen, akademin och politiken. Vår förhoppning är att den här förmiddagen leder fram till konkreta förslag som vi kan arbeta vidare med, säger Åsa Coenraads och Anna Wallén.
Att de jobbar med frågan tvärs över partigränserna känns naturligt. Drivkrafterna i frågan är densamma, även om vägen till målet kanske kommer att se olika ut.
Västmanland står både för den traditionella industrin och nyindustrialiseringen och ligger i framkant på så många områden. Därför märks också kompetensbristen tidigare här än i andra delar av landet.
Kompetensriksdagen
Kontakt
Åsa Coenraads


Anna Wallén
Anmälan och mer information