Samverkan

2015-11-04
Lokal samverkan
Almi, Mälardalens högskola och Västerås Science Park har i egenskap av nyckelaktörer i innovationsstödsystemet etablerat en stark samverkan som arbetar för och med samproduktion, och med att undvika konkurrens mellan aktörer som finansieras med offentliga medel.
VSP_Almi_Mdh


VSP-gruppen
Genom Västerås Science Parks delägarskap i Västmanlandsfonden och Create Business Incubator Mälardalen, finns det ett nära samarbete mellan aktörerna. Likväl finns det ett när samarbete med Munktell Science Park i Eskilstuna som är den andra delägaren av Create Business Incubator Mälardalen.
VSPgruppen
Samverkansaktörer i Västmanland
Västerås Science Park har en kontinuerlig kontakt med länets näringslivschefer och Etablering Västerås. Vilket är både nödvändigt och önskvärt i arbetet med att stötta de bästa innovationerna i Västmanland.
Kommuner
Samverkan genom projekt
Genom samverkan i projekt med aktörer utanför Västmanland kan Västerås Science Park leverera bättre nytta till entreprenörerna. Samarbeten gör det också lättare att hålla hög kompetens och nå kritisk massa i annars relativt små organisationer.
Sverigekarta_vastmanland