Samverkan

2015-11-04
Samverkan genom projekt
Genom samverkan i projekt med aktörer utanför Västmanland kan Västerås Science Park leverera bättre nytta till entreprenörerna. Samarbeten gör det också lättare att hålla hög kompetens och nå kritisk massa i annars relativt små organisationer.
VSP-gruppen
Genom Västerås Science Parks delägarskap i Västmanlandsfonden och Create Business Incubator Mälardalen, finns det ett nära samarbete mellan aktörerna.
Samverkansaktörer i Västmanland
Västerås Science Park har en kontinuerlig kontakt med länets näringslivschefer. Vilket är både nödvändigt och önskvärt i arbetet med att stötta de bästa innovationerna i Västmanland.
Kommuner