FC_Tartu_3

Samverkan och utbyte
inom Central Baltic-området

19 juni 16:44
Västerås Science Park och Swedish Incubators & Science Parks har tillsammans med tre baltiska partners drivit EU-projektet SME2GO som ingår i Interreg/Central Baltic-programmet. Projektet som löper mellan 2015-2018 syftar till att stimulera och stödja företag och företagskonstellationer inom smart-city-lösningar för att nå nya marknader. Det övergripande målet är att stärka konkurrenskraften och exportförmågan hos dessa nordiska och baltiska SME-företag med innovativa smart city-lösningar.
I månadsskiftet maj-juni ägde ett Final Conference rum i Tartu i Estland för att titta tillbaka på de framgångar som projektet nått samt blicka framåt på hur vi även i fortsättningen kan hitta samverkan och utbyte med Finland och Estland.
- Vi har lärt oss att dra nytta av de olika kompetenser och kontaktnät som finns mellan våra länder kring Östersjön, säger Petra Ärlsjö, projektledare på Västerås Science Park. Nu kan vi skapa bättre förutsättningar för nya affärer på marknader utanför EU:s gränser, tillägger hon.
Vi fick via vår talare Youngwha Of från STPC ta del av lärdomar och inspiration från Pangyo Zero City i Sydkorea och deras smart city-utveckling i området. Jenny Pikkarainen från Sigholm här i Västerås talade om hållbar energiförsörjning och smarta flöden vid uppvärmning av bostäder och lokaler.
- För våra medlemsföretag som deltagit i projektaktiviteterna, så som match making, expertrådgivning och delegationsbesök har det bland annat resulterat i nya möjligheter till affärer i Kina, Sydkorea och Botswana, berättar Petra Ärlsjö.
- Framöver kommer vi att följa de affärsmöjligheter som uppkommit och hoppas på ett fortsatt gott samarbete med involverade parter, säger Petra.
Mycket finns att göra inom området smarta städer och vi är stolta och glada över att vara en del av denna resa tillsammans med alla fantastiska bolag som arbetar mot en ljusare framtid.
sme2go_loggor_156631930
Mer information om SME2GO
SME2GO_1229339809_926019619