2017-02-02

Samverkanspartners

Tillsammans blir vi starkare och bättre!
Därför arbetar vi kontinuerligt tillsammans med andra aktörer i näringslivet, samhället och akademin som alla verkar för ett starkare Västmanland!
Nedan listar vi våra mest aktuella samverkanspartners:
Almi Företagspartner Mälardalen
Västerås Science Park har ett nära samverkansarbete med Almi Företagspartner Mälardalen inom flera områden. Tillsammans verkar vi exempelvis för att fler idéer och företag ska få stöd och kunna växa till starka företag.
______________________________
Automation Region
Automation Region är ett samarbetsprojekt med syfte att stärka och synliggöra vår världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande. Automation är en svensk framtidsbransch av stor betydelse för konkurrenskraften och för de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö. Automation omfattar alla system runt mätning och styrning av tillverkningsprocesser där produktivitet, kvalitet, miljöstyrning och människans interaktion står i fokus. Detta är områden där svenska företag och högskolor har världsledande ställning och där samarbetet i Automation Region syftar till att ytterligare stärka vår position.
______________________________
Business Sweden
Business Sweden erbjuder professionella tjänster för företag som vill utveckla sin export. Med svensk och utländsk personal på 60 av världens mest intressanta marknader, och i varje län i Sverige, har vi kompetens och resurser att hitta internationella affärsmöjligheter för svenska företag.
Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet. Förutom vår traditionella konsultroll har vi ett offentligt finansierat uppdrag att främja svensk export och handel. Inom ramen för detta statliga uppdrag kan vi erbjuda tjänster som är avgiftsfria eller delfinansierade av staten/Business Sweden.
______________________________
Castellum
Framgång kan mätas på många sätt. Castellum gör det genom att fokusera på hyresgästerna – att de verkar i lokaler som passar och understödjer deras affärsverksamhet. Kort sagt: att de trivs och är riktigt nöjda. För att nå dit krävs drivna medarbetare, lokalsinne och stora resurser. Castellum har en platt, flexibel och kundnära organisation. Deras kunniga och engagerade medarbetare verkar lokalt i de tre städerna Uppsala, Västerås och Örebro.
______________________________
Coompanion
Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Västerås Science Park och Coompanion arbetar till exempel tillsammans med starta eget kursen Business Camp.
______________________________
Create Business Incubator Mälardalen
Create ägs till 50% av Västerås Science Park och är en av landets främsta företagsinkubatorer som erbjuder coaching samt affärsutvecklingsstöd. Syftet med verksamheten är att bidra till en expansiv och välmående region i Södermanland och Västmanland genom att fler företag startar, växer och når framgång.
______________________________
Energy Competence Center
ECC (Energy Competence Center) är ett världsledande kompetenscenter inom energi. Tillsammans säkerställer vi kompetensförsörjning och skapar grunden för avgörande nyckelteknologier i framtidens energisystem.
______________________________
Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network är ett europeiskt nätverk av organisationer som kostnadsfritt erbjuder stöd och service till små och medelstora företag. Nätverket finns representerat på nära 600 organisationer i över 45 länder. I Mälardalen representeras nätverket av Europa Institutet i Västerås.
______________________________
Företagarna
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Som företrädare för 70 000 företagare har de en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuds medlemmarna unika medlemstjänster och förmåner samt Sveriges största affärsnätverk.
______________________________
Handelskammaren Mälardalen
Handelskammaren har ett lika viktigt som tydligt uppdrag: att främja näringslivet i regionen och företräda företagens intressen. Helt enkelt göra regionen till en ännu bättre plats att driva företag. Vi vänder oss både till små och stora företag och verkar såväl lokalt som internationellt. Vi är en oberoende privat näringslivsorganisation som ingår i ett nätverk av mer än 10 000 handelskamrar över hela världen. Handelskammaren Mälardalen finns i Örebro och Västmanlands län.
______________________________
Jobba i Västerås har blivit Competence
Competence är en kompetensnod för strategisk och långsiktig kompetensförsörjning och kompetensutveckling. De bidrar till att svensk, västmanländsk och västeråsbaserad kompetensförsörjning stärks och förbättras.
______________________________
Järnvägsklustret
Järnvägsklustret är en samarbetsorganisation med järnvägsteknikföretag baserade i Västmanland. Klustret bildades 2013 och är en ekonomisk förening med många medlemmar. Företag med anknytning till järnvägsindustrin i Västmanland representerar en omsättning på över tio miljarder kronor.
______________________________
Mälardalens Högskola - Idélab
Idélab är en del av Mälardalens Högskola som kostnadsfritt erbjuder studenter, forskare och övriga anställda rådgivning inom personlig utveckling samt förverkligande av idéer. Mälardalens Högskola är en av nyckelaktörerna, som arbetar tätt intill Västerås Science Park inom Västmanlands innovationsstödsystem.
______________________________
NyföretagarCentrum Västerås
NyföretagarCentrum ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. De har rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande.
______________________________
RISE SICS Västerås
RISE SICS Västerås består av en grupp forskare som har stor kunskap inom flera områden, bland annat; inbyggda system, framtiden för internet, industriell effektivitet, optimering, system och programvaruteknik, framtida energi, innovation och produktrealisering.
______________________________
Robotdalen
Robotdalens uppdrag är att möjliggöra kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robotik och automation, med fokus på lösningar för industri, tunga fordon samt hälsosektorn.
______________________________
Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Verksamheten täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Svenskt Näringsliv arbetar med att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb.
______________________________
SynerLeap
SynerLeap är ett tillväxt nav inom innovation, som ligger i hjärtat av ABB Corporate Research Center i Västerås
______________________________
Ung företagsamhet Västmanland
Föreningen Ung Företagsamhet har till ändamål att ge skolungdomar insikter i näringslivets och arbetslivets villkor. Detta sker genom att ungdomarna under sakkunnig ledning bildar miniföretag, i vilka man tillverkar och marknadsför verkliga produkter. Västerås Science Park och Ung Företagsamhet samverkar för att fler unga ska välja att starta företag i Västmanland.
______________________________
Västerås Marknad & Näringsliv AB
Västerås växer och utvecklas till en hållbar stad att vara stolt över, där människorna känner att allt är möjligt. En stad med självaktning, där många vill leva sina liv. Det är Västerås vision 2026 och det är därför vi finns!
______________________________
Västmanlands Forsknings- och Utvecklingsråd
Västmanlands Forsknings- och Utvecklingsråd finns för att främja utvecklingen av små och medelstora företag i Västmanland genom att stimulera och stödja:
- utveckling av nya teknikbaserade produkter eller tjänster
- användning av ny teknik
______________________________
Västmanlands kommuner
Västerås Science Park har en kontinuerlig kontakt med länets näringslivschefer. Vilket är både nödvändigt och önskvärt i arbetet med att stötta de bästa innovationerna i Västmanland.