4
2016-12-22

Scandinavian Pile Driving visar rekordtillväxt och fördubblar sin omsättning

Scandinavian Pile Driving har dubblerat sin omsättning det senaste året och nu ska rekordtillväxten följas upp med stark exportsatsning. Företaget tar hjälp av bland annat projektet Växtzon via Västerås Science Park för att lyckas.
Magnus Andersson, grundare av Scandinavian Pile Driving.
Foto Håkan Lindgren.
Än så länge är Sverige företagets huvudmarknad men en större internationell lansering står för dörren. Exportsatsningen görs i första hand mot Finland, Schweiz,Österrike, Tyskland och USA.
– Vi har redan en återförsäljare i Tyskland och exporterar till Finland. Nu ska vi stärka upp våra befintliga återförsäljare och bygga upp nya i Schweiz, Österrike och USA, säger Magnus Andersson, grundare av Scandinavian Pile Driving.
Utan konkurrenter i Sverige
Scandinavian Pile Driving utvecklar en helt egen form av borriggar för montering på vanliga grävmaskiner. Den unika lösningen gör borr- och pålningsarbete mycket smidigare än traditionella stela riggar. Alla fördelar från den flexibla grävmaskinen behålls och dessutom kan borrutrustningen fjärrstyras.
– Vi har inte några direkta konkurrenter i Sverige eftersom vår lösning är helt egen. Produkterna utmärker sig genom hög kvalitet och låg servicegrad. Med vår lösning kan entreprenörerna minska den totala arbetstiden för borrarbetet.
Företaget tar sig an allt från ombyggnad av grävmaskinerna till service och underhåll av riggarna. Kunderna finns bland alla storlekar av byggentreprenörer, från enmansföretag till jättar som NCC och Skanska.
Nya idéer efterfrågas
Idén fick Magnus Andersson när han arbetade som reparatör av traditionella
borriggar. När han lärde sig CAD och att rita 3D-modeller kunde han formulera idén som en verklig produkt.
– Den första produkten såldes redan på ritningsstadiet. Vår marknad har en stor efterfrågan av nya idéer och innovationer. Därför är kunderna lyhörda och kommer ofta med egna förslag till förbättringar, säger han.
När han grundade företaget hittade han flera mentorer i branschen för stöd och hjälp. Trots det gjordes många dyrköpta lärdomar den första tiden, menar han.
– Nu har vi inlett ett samarbete med Växtzon som förhoppningsvis kan bidra till vår framgång. Vi har även god hjälp av Business Sweden med bland annat råd och marknadsundersökningar, säger Magnus Andersson.
God timing med marknaden
Årets rekordartade omsättningsökning kommer efter god planering, hårt arbete och uppbyggnaden av ett visst lager för att förekomma nya beställningar.
– Vi har lyckats få vårt genombrott på marknaden samtidigt som det pågår många stora projekt i landet. Allt från ombyggnationen av Slussen till Förbifart Stockholm och flera stora projekt i Malmö och Göteborg.
Exportsatsningen startar med Finland dit företaget redan sålt utrustningar och som har en marknad som liknar vår egen. Och det är viktigt att satsningen sker stegvis, menar han.
– Jag har erfarenhet av alla former av tillväxt och vet att det är bäst att växa i en lagom takt. Vår enda flaskhals i dag är inom produktion men vi har byggt upp en beredskap i form av ett nät av underleverantörer som står redo om vi behöver öka takten dramatiskt, säger Magnus Andersson.
Samtidigt planeras en utbyggnad av produktionsanläggningen i Sala som ska följas upp av ökad rekrytering.
Viktigt hålla en linje
I dag har han tagit rollen av innovatör och utvecklingsledare inom Scandinavian Pile Driving. Medarbetarna står för allt från nya ritningar och tillverkning till service och underhåll.
– Målet är att i första hand fortsätta utveckla de befintliga produkterna, tillsammans med kunderna. I starten av företaget försökte vi följa varje nytt utvecklingsspår vi hittade för att bredda oss. Men nu vet vi att det är bättre att hålla en linje för att inte bli splittrade, säger Magnus Andersson.
Text: Magnus Pahlén Trogen, Foto: Håkan Lindgren.