2 okt 10:54

Sociala företag löser samhällsutmaningar

Sociala företag är en viktig del i utvecklingen av ett inkluderande och hållbart samhälle. Drivkraften ligger i att göra nytta för människor och för samhället i stort, till exempel genom att arbeta för en bättre miljö, en levande landsbygd, bättre integration eller en mer inkluderande arbetsmarknad.
Vi på Västerås Science Park arbetar tillsammans med Region Västmanland och Coompanion Mälardalen, för att utveckla det sociala företagandet i länet.
I denna film får du träffa Agneta, Johan och Lena, som berättar om vad socialt företagande betyder för dem.
#inlineditbutton