3
2017-05-25

Softgears omtag förvandlade bolaget till en hel koncern

När Softgear stod inför att växla upp verksamheten valdes en väg där nätverket blev nyckeln. Genom att växa till en koncern kunde riskerna hanteras bättre, samtidigt som kompetensen flerfaldigades. Västerås Science Park bidrog i förnyelsen med nätverk och kunskap.
Michael Siljö, Business Director på Softgear. Foto: Håkan Lindgren.
År 2012 var Softgear förberedda att ta nästa tillväxtsteg. Bolaget hade nått en bra position med en god kundstock och väl inarbetade rutiner och policys. Men rätt kraft att leda verksamheten saknades och företaget var illa ute.
– Ägarna tog kontakt med mig för att se om jag kunde bidra i beslutsprocessen och hjälpa dem att driva företaget framåt. Tillsammans hittade vi en väg genom att förnya arbetssätt och affärsverksamhet, säger Michael Siljö, Business Director, Softgear.
Lösningen blev en koncern
Resultatet blev utvecklingen av koncernen Jalysi Group. Parallellt med ytterligare rekrytering växte koncernen fram genom uppköp av andra företag, där både kunniga personer, goodwill och nya kunder följde med i förvärvet.
– Vi behövde öka vår kompetens men även växa med fler affärsområden. I dag har vi en tydlig långsiktig plan som vi följer.
I dag rymmer koncernen allt från förstudier, kravanalyser och datamodellering till systemarkitektur, e-handel och 3D Interactive. Samtidigt som ett av benen består av en utvecklingsplattform med exceptionell potential och prestanda, Flowfactory, som både används i egna projekt samt licensieras till andra IT-konsulter och globala bolag.
– Vi har en struktur där vi skapar uppdrag till bolagen inom koncernen. Vår breda kompetens ger oss en stark konkurrensfördel framför andra. Ägartrion bakom Jalysi: Mats Lycken, Fredrik Jakobsson och Michael Siljö är samtliga operativa i bolagen med olika roller.
Michael Siljö, Business Director på Softgear, har kraftig tillväxt i sikte. Foto: Håkan Lindgren.
Kraftig tillväxt i sikte
Nu har också tillväxten tagit rejäl fart, sedan 2012 har Softgear tredubblat omsättning och personalstyrka. Och under den kommande femårsperioden ska Flowfactorys omsättning fördubblas många gånger om till helt nya nivåer. Dessutom planerar man att ta in ett externt kapitaltillskott. I dag söker man efter fler samarbetspartners som kan komplettera den kunskap som ryms inom koncernen.
– Här hoppas vi att tillväxtprojektet Växtzon kan ge oss ett bredare nätverk och fler partners. Vi behöver etablera fler samarbeten där andras kompetens kan bli en del av vårt erbjudande, säger Michael Siljö.
– Visst behöver vi även växa med fler anställda med målet är inte att bli ett jättebolag. Samtidigt är vi redo även för det om våra kunder kräver det.
Kunder i dag är mellanstora,- globala företag samt myndigheter och kommuner i Sverige. Merparten finns dock utanför Västerås och därför vill Softgear även nu satsa mer på hemmaplan
– Vi har redan haft stort stöttning av Västerås Science Park och i dag betyder det nätverket mycket för att vi kan utöka våra sälj- och marknadsföringskanaler. Att satsa på attraktiva lokaler och människor som platsar i vår kultur har blivit ett signum och något vi jobbar med kontinuerligt.
Text: Magnus Pahlén Trogen, Foto: Håkan Lindgren.