Startups, vad har ni för behov i dessa coronatider?

17 mars 15:44
Ta dig gärna tid att svara på följande åtta frågor, så att Tillväxtverket och Regeringen snabbt ska kunna ta fram rätt stöd.