20009493-calculator-and-money_Beskuren
2 jul

Stor ökning av företagslån i Västmanland

Kapitalbehovet hos små och medelstora företag har varit stort under coronakrisen. Det visar en färsk rapport från Almi. Hittills i år har Almi Mälardalen i Västmanland beviljat 112 lån motsvarande 95 miljoner kronor vilket är 40 procent fler lån och en dryg fördubbling av utlånade medel jämfört med samma period förra året.
#inlineditbutton