2015-04-22

Stort intresse för årets innovationsriksdag

Diskussioner kring samhandling och nyindustrialisering gav en lyckosam innovationsriksdag.
Fotograf av samtliga bilder: Pia Nordlander
Den 21-22 april samlades närmare 300 deltagare på Aros Congress Center i Västerås för att delta i det nationella forumet för Sveriges innovationssystem - företrädare för regionala innovationsmiljöer, lärosäten och forskningsinstitut, kluster, nationellt och lokalt ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare. Där fanns också inspirerande exempel på entreprenörer som framgångsrikt startat och utvecklat nya kunskapsintensiva företag. Det var en deltagardriven konferens där alla medverkade i interaktiva workshoppar inom prioriterade områden, bidrog med input i det digitala konferensverktyget samt presenterade lärdomar och nyheter.
I år fokuserades det på temat samhandling och nyindustrialisering.
Statsminister Stefan Löfven inledningstalade kring regeringens syn på nyindustrialisering, innovation, internationalisering och samverkan.
Sveriges Innovationsriksdag hade inte varit möjlig utan det breda stödet från strategiska medarrangörer i företagsorganisationerna Teknikföretagen och Företagarna, myndigheterna Tillväxtverket och VINNOVA, kommunen Västerås stad, samt ALMI och RISE Research Institutes of Sweden som tillsammans med SISP är stora utförarstrukturer i innovationsstödssystemet. Utöver dessa sju medarrangörer medverkar ytterligare 15 partners, inklusive forskningsinstitut, kluster, intresseorganisationer samt ledande svenska företag.
Stort tack till medarrangörer och samarbetspartners!