Styrelse

2019-06-18
Västerås Science Parks styrelse
Ordförande: Eva Kvist Östgren, ABB AB
Vice ordförande: Helena Jerregård, Mälardalens högskola
Ledamöter:
Eva Lilja, Västerås Stad
Billy Bergåker, ALMI Företagspartner Mälardalen
Christer Alzén, Region Västmanland
Michael Siljö, Västerås Science Park Association
Birgitta Lindblad, Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
Stefan Jansson, MPA Måleriproduktion
Personliga suppleanter:
Suzanne Lagerholm för Eva Kvist Östgren
Thomas Wahl för Helena Jerregård
Helene Öhrling för Eva Lilja
Marita Ljung för Billy Bergåker
Maria Linder för Christer Alzén
Christian Strömblad för Michael Siljö