2019-06-18

Organisation

Här finns information om Västerås Science Park AB:s styrelse, aktieägare och finansiärer.
Styrelse
Ordförande: Billy Bergåker
Vice ordförande: Helena Jerregård, Vice-rektor för samverkan, Mälardalens högskola
Ordinarie ledamöter:
Ulf Hellström, Affärsområdeschef Motion ABB AB
Eva Lilja, Näringslivsdirektör Västerås stad
Billy Bergåker, Almi Företagspartner Mälardalen
Christer Alzén, Enhetschef Regional Utveckling, Region Västmanland
Michael Siljö, ordförande Västerås Science Park Association
Aktieägare
Västerås Science Park har sju ägare, alla med anknytning till Västerås och Västmanland.
  • ABB AB
  • Almi Företagspartner Mälardalen AB
  • Länsförsäkringar Bergslagen
  • Region Västmanland
  • Stiftelsen Västmanlands Forsknings- och utvecklingsråd
  • Västerås Science Park Association
  • Västerås Stad
Finansiärer
Västerås Science Parks verksamhet är icke vinstdrivande.
Finansiärer
  • Region Västmanland
  • Västerås Stad
  • Västerås Science Park Association
Projektfinansiärer
Projekt som Västerås Science Park bedriver finansieras via projektmedel från till exempel Region Västmanland, Tillväxtverket och Vinnova.