Sveriges Innovationsriksdag 2020

9 mars 14:53
OBS! Sveriges Innovationsriksdag - #SIR20 flyttas fram på grund av coronaviruset, Covid-19. Nytt datum: 4–5 november 2020.

Varmt välkommen till landets viktigaste mötesplats för innovation och utveckling!
I år samlas vi under temat den Nya Industrins Växtplats i en av Sveriges mest framträdande städer, Skellefteå. Under #SIR20 presenter vi tillsammans med områdets främsta aktörer innovativa lösningar som skapar framgång inom akademi, näringsliv och offentlig sektor.
Värd för årets upplaga av Sveriges Innovationsriksdag tillsammans med Swedish Incubators & Science Parks är Skellefteå Science City som sätter den regionala prägeln på programmet. Under de senaste åren har Skellefteå gjort betydande avtryck på regional, nationell och internationell innovation genom rika naturtillgångar, starkt entreprenörskap och fantastisk innovationskraft.
Under Sveriges Innovationsriksdag, #SIR20 får du ta del av historien bakom lösningarna som gjort framgången möjlig, se fantastiska exempel på vad inkubatorer och science parks i hela landet bidrar med och hur de globala hållbarhetsmålen kan nås genom samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv samtidigt som utveckling av små innovativa bolag främjas.
Anmälan och mer information hittar du på www.sverigesinnovationsriksdag.se. Där finns också program, talare och praktisk information. Håll utkik på sidan då den uppdateras löpande.
Frågor? Kontakta .
Varmt välkommen till Skellefteå och den Nya Industrins Växtplats!