Vi är en del av ett nationellt nätverk

2018-04-25
Västerås Science Park är en stolt del av innovationssverige. Vi är en av de regionala innovationsmiljöer som dagligen arbetar för att kunna bidra till Sveriges ständiga utveckling, innovation och tillväxt.
Västerås Science Park är fullvärdiga medlemmar i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks, SISP, som i dagsläget har 66 medlemmar. Medlemmarna driver tillsammans närmare 80 innovationsmiljöer runt om i landet och har tillsammans över 5000 bolag som sysselsätter cirka 72000 personer.