2018-04-25

Nationella nätverket Swedish Incubators & Science Parks

Västerås Science Park är fullvärdiga medlemmar i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks, SISP.
Vi är en del av innovationssverige, som dagligen arbetar för att kunna bidra till Sveriges ständiga utveckling, innovation och tillväxt.
SISP har i dagsläget 63 medlemmar, som tillsammans har närmare 80 innovationsmiljöer runt om i landet och över 5000 bolag som sysselsätter cirka 70000 personer. Därför har vi möjlighet att förmedla kontakter och ingångar till ett unikt nationellt nätverk.