2019-02-19

Swedish Scaleups skapar tillväxt hos innovativa bolag

Swedish Scaleups är ett unikt samverkansprojekt som hjälper innovativa bolag i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro att växa på ett hållbart sätt. Vi ger företag i regionen tillgång till den samlade kompetensen från tio företagsinkubatorer och science parks och förser dem med kontaktytor till både storbolagen och akademin.
Swedish Scaleups har program både för företag som är i början av sin tillväxtresa och bolag som är redo att skala upp på en högre nivå. Våra insatser sker genom kunskapsöverföring i grupp eller i individuellt skräddarsydda handlingsplaner. Vi erbjuder hjälp med kompetensutveckling, kapitalanskaffning, internationalisering, hållbarhet och allt annat som krävs för att ge företag kraft att växa till nästa nivå.
Viljan att växa ligger i många företags DNA. Men att ta nästa steg på tillväxtresan i en globaliserad värld under ständig förändring är inte alltid så lätt. För att lyckas krävs skalbara affärsmodeller, tillgång till finansiering, rätt mix av kapital, en flexibel organisation, smarta ledare och förmågan att attrahera personal med spetskompetens. Bland mycket annat. Det är för att hjälpa företag genom dessa tillväxtbarriärer som Swedish Scaleups finns.
– Om vi inte hade varit med i projektet, skulle vi aldrig ha avsatt den tiden eller investerat i de behovsanalyser och tjänster som vi nu tagit del av. Analyserna har gjort att vi förstått vad som skapar långsiktigt värde i bolaget och vilka utmaningar vi har, säger Fredrik Finnberg, vd på Digital Mechanics.