Swedish Scaleups spränger gränserna för företagens tillväxt

2019-02-19
Genom samverkan i projekt med aktörer utanför Västmanland kan Västerås Science Park leverera bättre nytta till entreprenörerna. Samarbeten gör det också lättare att hålla hög kompetens och nå kritisk massa i annars relativt små organisationer.
Swedish Scaleups stimulerar de hetaste bolagen i östra mellansverige att växa ännu snabbare. Med de resurser de behöver. Tillsammans erbjuder 10 science parks och inkubatorer en unik tillgång till utvecklingsprogram och skräddarsydd support. Swedish Scaleups ger kunskap, kompetens och nätverk för att snabbare skala upp din verksamhet.
Till och med år 2021 kommer Swedish Scaleups arbeta med 200 bolag med potential att bli nästa stora Scaleup. I vår tillväxtsupport får de ett skräddarsytt stöd där vi gemensamt tar fram en handlingsplan för att förverkliga tillväxtpotentialen.
I Swedish Scaleups accelerator kommer 40 innovativa techdrivna bolag få tillgång till specialiserad kunskap utifrån företagets unika behov inom områden som juridik, ekonomi, marknadsföring, ledarskap eller teknik. Via våra nätverk delas kompetens och erfarenheter i peer to peer-lärande.
Följande science parks och företagsinkubatorer ingår i projektet:
  • Alfred Nobel Science Park
  • Create Business Incubator
  • Inkubera
  • Lead
  • Mjärdevi Science Park
  • Munktell Science Park
  • Norrköping Science Park
  • Uppsala Innovation Centre
  • Vreta Kluster
  • Västerås Science Park
SweSca_EU
Swedish Scaleups
- en del av projektet Växtzon
Anders
För mer information kontakta
Anders Sageborn

021-490 02 67