2020-12-11

TALKS BY
VÄSTERÅS SCIENCE PARK

Välkommen att ta del av vårt nya koncept som vi kallar Talks by Västerås Science Park. Vi kommer att släppa korta videos (lagom för fikarasten) kring aktuella ämnen, för att inspirera och väcka nya tankar för dig i ditt arbete, oavsett vilken bransch eller yrkesroll du befinner dig i.
Employee Experience - vad är det egentligen?
2020-12-22


Maximera kraften i standardsystemen
2020-12-18


Håll takten med techbolagen!
2020-12-11