29 maj 10:56

Till alla startups & scalups - gör er röst hörd igen!

Swedish Incubators & Science Parks (SISP) och Ignite Sweden har tillsammans satt ihop en enkät för att synliggöra den fulla effekten av det som händer i spåren av covid-19 för våra beslutsfattare. Svaren på enkäten skickas direkt till regeringen för att kunna utgöra ett inspel i deras arbete med stödåtgärder.
SISP har tidigare gjort inspel till olika beslutsfattare om behov av åtgärder för att stötta innovationsföretag i det rådande läget. Se tidigare inspel här >>
Nu är det dags att svara igen. De behöver veta hur situationen utvecklas för er, för att kunna fortsätta hålla högt tempo i dialogen med våra beslutsfattare.
I början av april genomfördes en enkät där startups och scaleups över hela Sverige fick möjlighet att svara på hur covid-19 krisen påverkat deras bolag. Efter att SISP och Ignite Sweden analyserat mer än 480 svar kunde vi tydligt se att situationen var kritisk.
Här är några av slutsatserna som sammanställningen av barometern den 29 april visade;
  • 7 av 10 startups riskerar att inte överleva 6 månader
  • 75% bedömer att det är svårare att söka kapital nu
  • 51% upplever en försämring av omsättningen från svenska kunder redan 1 mars 2020.
  • 75% stateuppger att hälften, eller mer än hälften av deras planerade projekt blir inställda eller uppskjutna.
  • Bolag med färre än 10 anställda har i snitt sagt upp 19% av personalen.
De ber dig att avsätta 4 minuter av din tid för att svara på enkäten. Ju fler svar som kommer in, desto viktigare blir resultatet i våra beslutsfattares ögon. Och precis som under första omgången kommer svaren på enkäten skickas direkt till regeringen och utgöra ett inspel i deras arbete med stödåtgärder.
Svaren är helt anonyma. Men ange gärna din mejladress, de kommer nämligen be dig svara igen var 14:e dag så de får ett levande underlag och kan följa upp hur ditt företag påverkats över tid.