2019-03-01

Utveckla socialt företagande i Västmanland

Socialt företagande och samhällsentreprenörer lyfts allt oftare fram som nödvändiga för att lösa komplexa utmaningar i samhället på nya okonventionella sätt. Projektet är inriktat på att stödja utvecklingen av socialt företagande i Västmanland.

Beskrivning av satsningen

Länets sociala företag och sociala innovationer löser samhällsutmaningar och bidrar därigenom till ett socialt hållbart Västmanland och samhälle. Under 2018 genomförde Region Västmanland en förstudie om socialt företagande i Västmanland där ett flertal insatsområden för att utveckla socialt företagande i länet identifierades. Prioriterade områden är att:
  • öka kunskapen om sociala företag hos offentliga organisationer
  • visa på att sociala företag kan drivas affärsmässigt och är ekonomiskt stabilt
  • inspirera fler till framgångsrikt socialt företagande
Projektet Utveckla socialt företagande baseras på förstudien och syftar till att öka kunskapen om socialt företagande och samhällsentreprenörskap, förbättra stödstrukturen och möjligheterna för sociala företag att göra affärer med offentlig sektor och övrigt näringsliv. Projektet drivs tillsammans med Region Västmanland och Coompanion Västmanland under åren 2019 och 2020 och har ekonomiskt stöd från Tillväxtverket.

Mål med arbetet

Projektets övergripande mål är att synliggöra de sociala företagen i länet, utveckla kunskap om socialt företagande hos offentliga organisationer samt stärka samverkan så att de sociala företagen har bättre möjligheter att bidra till en hållbar tillväxt i Västmanland.
loggor_socialt_foretagande_liggande
Maria
För mer information kontakta
Maria Edén

021-490 02 77
Mer information om projektet
Sociala företag löser samhällsutmaningar
Webbinarium
- Social upphandling steg för steg
#inlineditbutton