2019-03-01

Socialt företagande

Socialt företagande och samhällsentreprenörer lyfts allt oftare fram som nödvändiga för att lösa komplexa utmaningar i samhället på nya okonventionella sätt.
Vi stöttar synliggörandet av de sociala företagen i Västmanland och stärker samverkan, så att de sociala företagen har bättre möjligheter att bidra till en hållbar tillväxt i länet.
Västmanlands sociala företag och sociala innovationer löser samhällsutmaningar och bidrar därigenom till ett socialt hållbart län och samhälle. Under 2018 genomförde Region Västmanland en förstudie om socialt företagande i Västmanland. Där identifierades ett flertal insatsområden för att utveckla socialt företagande i länet. Prioriterade områden är att:
  • öka kunskapen om sociala företag hos offentliga organisationer
  • visa på att sociala företag kan drivas affärsmässigt och är ekonomiskt stabilt
  • inspirera fler till framgångsrikt socialt företagande
Se filmen om sociala företag som löser samhällsutmaningar!
WEBBINARIUM:
Social upphandling steg för steg
Samverkan för ökad försäljning