Novige
2020-11-25

NoviOcean får Vinnova finansiering

Novige har beviljats 900 000 kronor i bidrag från Vinnova för programmet "Innovative Startups phase 2". Novige bygger vågkraftverket, NoviOcean, som minskar klimatpåverkan och tillgodoser världens behov på el.
Med Vinnovas stöd kommer de kunna förbättra designen och funktionen hos prototypenheten (NO1) ytterligare. De kommer också att utvärdera och få kontakt med framtida potentiella leverantörer samt uppdatera deras IP-strategier och affärsplan.