Välfärd & Hälsa

2017-02-02
För att bidra till att skapa en effektivare vård och omsorg samt tillväxt för företag som verkar inom välfärds- och hälsosektorn så har Västmannarådet, inom ramen för Länsstyrelsens näringslivsutvecklingsprogram, Affärsplan Västmanland, beslutat att Välfärd och hälsa ska vara ett prioriterat utvecklingsområde i den strategiska näringslivsutvecklingsplan som fastslagits för år 2014-2020.
Västerås Science Park arbetar med samordningen av länets satsning inom styrkeområdet Välfärd och hälsa.
Ambitionen med webbplatsen www.valfardochhalsa.se är att den ska erbjuda kontakter inom olika verksamhetskritiska områden för idébärare och/eller företag som verkar inom välfärds- och medicintekniksektorn. Där finns också ett antal samarbetspartners som har förmånliga erbjudanden för de som har idéer och/eller produkter/tjänster som kan bidra till utveckling och effektivisering av vård och omsorg samt förbättrad hälsa.
Par
För mer information kontakta
Pär Börell
Samordnare Välfärd & Hälsa, Västerås Science Park

021-490 02 68
Läs mer: