2017-02-02

Välfärd och hälsa

– ett prioriterat utvecklingsområde.
Sverige står inför stora välfärdsutmaningar i och med att befolkningen blir allt äldre samtidigt som resursbehovet inom vård och omsorg är stort. Nya, mer preventiva arbetssätt efterfrågas, där ny, ofta digital, teknik kan tillämpas.
Region Västmanland har en uttalad näringslivsstrategi att satsa på idégenerering, utveckling och kommersialisering av produkter och tjänster som kan bidra till en utvecklad och förbättrad vård och omsorg. Denna satsning sker inom ramen för styrkeområdet Välfärd och Hälsa. Styrkeområdet leds av Västerås Science Park och har i dag drygt 160 medlemmar och samarbetspartners.
Inom Välfärd och Hälsa samverkar Almi Företagspartner Mälardalen, Västerås stads testbädd MISTEL, Region Västmanland Innovation, Mälardalens högskola, Robotdalen och Västerås Science Park, med syftet att underlätta för vård och omsorgsprodukter att komma ut på marknaden och nå framgång. För att underlätta för individer eller företag som har idéer om produkter som kan utveckla och effektivisera vård och omsorg, har en branschanpassad och samverkande innovationsrådgivningsprocess utvecklats.
Om du har idéer till lösningar av vård och omsorgsutmaningar som du tror det finns behov av och som du är intresserad av att utveckla, kontakta någon av samverkansaktörerna inom Välfärd och Hälsa! Kontaktinformation hittar du på www.valfardochhalsa.se.