13 apr 20:21

Västerås Science Park AB avvecklar den operativa verksamheten hösten 2021.

De ekonomiska förutsättningarna för Västerås Science Park AB har förändrats. Trots kraftfulla åtgärder behöver den operativa verksamheten avvecklas för att få en budget
i balans.
Västerås Science Park AB har under många år varit en av parterna i Västmanlands sammanhängande innovationssystem. Verksamheten erbjuder avancerad och riktad affärsutveckling för små- och medelstora företag med tydlig innovationshöjd och stor potential för hållbar tillväxt. Genom nationella och internationella projekt har Västerås Science Park AB skapat förutsättningar till satsningar på länets tillväxtbolag.
2020 påbörjades ett omfattande omställningsarbete som bland annat innebar en kraftfull anpassning av verksamhetens kostnadsramar för att hantera ändrade finansiella förutsättningar. Dessa insatser har tyvärr inte varit tillräckliga utifrån nuvarande finansiella villkor och ytterligare åtgärder är därför nödvändiga.
Konsekvensen av att den operativa verksamheten avvecklas är att samtliga fem tjänster sägs upp på grund av arbetsbrist i Västerås Science Park AB. Varsel är lagt och MBL-förhandlingar är avslutade. Översyn sker av befintliga åtaganden för att hantera en utfasning fram till hösten.
”En hög grad av projektfinansierad verksamhet och behovet av en budget i balans har tyvärr tvingat fram en avveckling av den operativa verksamheten i Västerås Science Park AB. Jag känner en stor beundran för personalen och deras engagemang samt deras professionella förhållningssätt där bolagen står i centrum, trots den stora utmaning vi går igenom.” Säger VD, John-Edvard Stenstrand.
Ägare till Västerås Science Park AB är: ABB, Almi Företagspartner Mälardalen, Länsförsäkringar Bergslagen, Region Västmanland, Stiftelsen Västmanlands Forsknings- och utvecklingsråd, Västerås Science Park Association samt Västerås Stad.
Västerås Science Park ABs dotterbolag Create Business Incubator AB som drivs tillsammans med Eskilstuna kommun och Sörmlandsfonden berörs inte av denna omställning.
För kontakt

John-Edvard Stenstrand, VD Västerås Science Park AB

021-490 02 61

Bo Dahllöf, Ordförande Västerås Science Park AB

076-316 90 24