Framtidsverkstad_IASP_final2
2019-09-27

Västerås Science Park har en av de 10 bästa lösningarna

Västerås Science Park och samverkansprojektet Framtidsverkstad uppmärksammades på IASP:s (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) världskongress för science parks, för arbetet som skapat ett nytt sätt för företag och gymnasieelever att samarbeta.
Av 37 "papers" har Framtidsverkstad röstats fram till en av de 10 mest inspirerande lösningarna hos science parks. Resultatet av omröstningen tillkännagavs under en prisutdelning vid IASP:s världskongress den 26 september.
- Det är jättekul att vårt arbete uppmärksammas internationellt, säger Caroline Drabe, VD Västerås Science Park. Vi är stolta över Framtidsverkstad, som är ett effektivt sätt att stärka samarbetet mellan företag och ungdomar, med andra ord en förutsättning för samhällsutveckling, tillägger hon.
Gymnasieelever tillbringar tiotusentals timmar vid datorer, surfplattor, datorspel och smartphones, i Framtidsverkstad arbetar de därför som experter inom digital teknik. Med hjälp av en unik designmetodik utvecklar de digitala koncept för företag, baserat på företagets utmaning och den digitala framtiden. Eleverna lär sig hur de arbetar designtänkande på ett problemlösande sätt, och hur de arbetar med innovationsprocesser.
Företag som arbetar med innovation, växer dubbelt så snabbt och är sex gånger mer benägna att uppnå sina ekonomiska mål. Att arbeta med innovation är viktigt när företagen behöver hålla sig till den digitaliseringsomvandling som sker i samhället. Framtidsverkstad leder till innovativa koncept under projektet och skapar nätverk med kunskap om samarbete för ökad innovation.
- Om vi ska kunna möta morgondagens utmaningar, behöver vi vara utrustade för att tänka "utanför boxen", vilket Framtidsverkstad kan hjälpa företagen med, säger Caroline Drabe.
Framtidsverkstad har hittills bidragit till följande;
  • 68 koncept baserade på den digitala framtiden har tagits fram
  • 108 gymnasieelever har haft sommarjobb
  • 23 företag har fått bättre förståelse för framtiden
  • 6 gymnasieelever har fått anställning av företaget som de hjälpte
Framtidsverkstad är ett samarbete mellan RISE, Västerås Stad och Västerås Science Park med RISE som projektledare.
CD_pa_scen
Caroline Drabe, VD Västerås Science Park på scenen under IASP:s världskongress.
#inlineditbutton