Vastmanland_i_Almedalen2

Västmanlands styrkeområden storsatsar för att lösa kompetensbristen:
- Nytt, unikt verktyg för yrkesvägledning lanseras i Almedalen

2018-06-20
I Almedalen, onsdagen den 4 juli, lanserar Västmanlands styrkeområden automation, energi, järnväg, samt välfärd och hälsa ett nytt, digitalt verktyg som visualiserar olika branscher och yrken utifrån personliga drivkrafter. Verktyget är det första i sitt slag och innebär ett helt nytt sätt att arbeta med yrkesvägledning.
- Kompetensfrågan är den enskilt största frågan för Västmanlands styrkeområden, därför har vi inom projektet Smart4U valt att satsa på att ta fram ett verktyg som kan användas under många år och i hela landet för yrkesvägledning, säger Fia Mårdfelt, projektledare för Smart4U.
Verktyget är framtaget inom projektet och innebär att den som vägleds först berättar om vilka intressen och drivkrafter han eller hon har. Drivkrafterna matchas sedan mot yrkenas innehåll som visas i en pedagogisk och interaktiv applikation där användaren befinner sig i en fiktiv värld som skapar en känsla av framtid och möjligheter. Världen är uppbyggd med arbetsmarknaden som utgångspunkt och visar branscher och yrken som återfinns på arbetsmarknaden. Den digitala världen kan liknas vid en spelapplikation, där användaren navigerar runt i världen och vägleds till att söka kunskap om arbetsmarknadens möjligheter och utmaningar. Miljön är ett modernt samhälle som det skulle kunna tänkas se ut år 2040. Den tekniska lösningen är skapad av Västeråsföretaget byBrick.
- Vi har i flera år sett att många väljer bort till exempel tekniska yrken och vårdyrken på grund av förutfattade meningar. Genom att utgå ifrån vilka drivkrafter och intressen personen har, är det lättare att visa upp yrken som stämmer överens med det. På så sätt visualiseras en större palett av möjligheter, som den sökande kanske inte alls har tänkt på, säger Björn Nordén, verksamhetsledare för Jobba i Västerås, som i många år besökt landets skolor och bland annat undervisat i Arbetsmarknadskunskap.
Den första versionen av det digitala verktyget tar upp yrkesområden inom teknik, energi, vård och omsorg. Tanken är att bygga ut verktyget till samtliga yrken under året.
- Det är ett omfattande projekt, därför har vi valt att göra det i två steg, säger Björn Nordén.
Förhoppningen är att verktyget redan i höst ska användas i yrkesvägledning såväl för unga i skolåldern som för äldre arbetssökande.
- Verktyget är både enkelt och roligt att använda. Under lanseringen i samband med seminariet i Almedalen demonstrerar vi hur verktyget fungerar och hur det konkret går till att bli yrkesvägledd i det, säger Björn Nordén.
Lanseringsseminariet hålls i S:t Drotten klockan 14.00-14.45 onsdagen den 4 juli och avslutas med lanseringsmingel.
Ta del av programmet
För mer information, kontakta
Björn Nordén, verksamhetsledare för Jobba i Västerås
Telefon: 070-718 18 17

Fia Mårdfelt, projektledare för Smart4U
Telefon: 070-610 51 16