TakeNote1
2017-02-17

Växtzon ger TakeNote rätt kunskap för tillväxt

TakeNote erbjuder ett IT-stöd för sjuk- och friskanmälan över hela Sverige. Målet är friskare företag och anställda, menar vd Marcus Fredriksson. Nu lanseras en ny version med tillhörande dokumentations och rehabstöd samtidigt som företaget sneglar på en internationell tillväxt.
Marcus Fredriksson, VD TakeNote.
Foto Håkan Lindgren.
TakeNotes kunder finns i dag främst bland svenska företag och kommuner över hela landet. Några av dem har dock anställda även i Norge. Och en internationell tillväxt lockar.
– Vi har diskussioner med företag som vill använda tjänsten utanför Sveriges gränser. I dag ligger vi verkligen i startgroparna för kraftig tillväxt och Växtzon kan bli det stöd som vi behöver, säger Marcus Fredriksson, VD och en av grundarna till TakeNote.

Växtzon - en kunskapsbank

Tillväxtprojektet Växtzon kan bidra till en genomlysning av företaget, menar han. Samtidigt kan nätverket kring Växtzon bidra med den kompetens företaget i dag saknar.
– Det är en enorm kunskapsbank vi får tillgång till och projektet kommer mycket passande i tiden för oss, säger han.

Grundat utifrån ett behov

TakeNote grundades utifrån ett tydligt behov inom företagshälsovården att upprätta en tidig kontakt med en sjuk anställd. Ju tidigare till exempel arbetsrelaterad sjukfrånvaro och psykisk ohälsa kan fångas upp, desto snabbare kan medarbetaren bli frisk igen.
– Vi minskar korttidsfrånvaron med en eller ett par dagar. Dessutom har vi sett att det sänker sjukfrånvaron med mellan tio och fyrtio procent hos ett företag eller organisation, vilket innebär stora ekonomiska besparingar, säger Marcus Fredriksson.
Tjänstens funktioner har utvecklats tillsammans med kunder och partners sedan 2006. Nu har en helt ny teknisk plattform tagits fram inför en kommande lansering.
– Vi insåg att vi behövde en ny teknisk plattform för att dels möta nya önskemål från våra kunder, dels kunna hantera olika länders språk, regelverk och lagar.

Ny tjänst för dokumentation

Dessutom passar TakeNote på att lansera en kompletterande tjänst i form av ett dokumentations- och rehabstöd kallat HCM.
– Även det är en efterfrågad tjänst från företag och kommuner som vill ha möjligheten att kunna dokumentera sjukfrånvaro, rehabilitering, säkerställa att chefer får indikationer att kontakta den anställde med mera, säger Marcus Fredriksson.
Dokumentations- och rehabstödet HCM kan kompletteras med tjänsten för sjuk- och friskanmälan men det kommer även finnas möjlighet att köpa HCM separat.
– Eftersom vi hanterar känslig information är det viktigt att vi ligger i framkant vad gäller hantering och lagring av data, därför uppfyller vi EUs dataskyddsförordning GDPR som träder i kraft 2018, säger han.
– Vårt mål är att bidra till friskare företag och anställda. I dag har företagen myndighetskrav på sig att agera när det gäller arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Målet är friskare företag och anställda. Vi kan hjälpa till genom att ge tidiga signaler på ohälsa och säkerställa att chefen får indikationer då aktiviteter och kontakt med anställd ska ske. Gör rätt sak i rätt tid helt enkelt, säger Marcus Fredriksson.
Från vänster Lars Lindblom, Marcus Fredriksson och Tony Jarlefelt, alla tre från TakeNote.
Foto Håkan Lindgren.


Text: Magnus Pahlén Trogen, Foto: Håkan Lindgren.