Addiva_2
2017-11-20

Växtzon ska hjälpa Addiva digitalisera svensk industri

Addiva tar Växtzon till hjälp för erbjuda svenska industri rätt väg till digitalisering. Affärsområdet spås ge koncernen en så kraftig tillväxt att man passerar 100 miljoner kronor i omsättning inom tre år.
Björn Lindström, VD
och grundare av Addiva.
Foto: Håkan Lindgren.
I projektet Växtzon samverkar nio företagsinkubatorer och science parks i fyra regioner för att hjälpa fler företag växa. Ett av dem är Västeråskoncernen Addiva som ser en snabbt annalkande tillväxt inom digitalisering.
– Vi står inför stark tillväxt inom detta område och hoppas få hjälp att växa av Växtzon Accelerator. Addiva har det mesta på plats i dag och behöver nu stöd av rätt kompetens för att vi ska växa på bästa sätt, säger Björn Lindström, VD och grundare av Addiva.
Vill skapa oberoende
Adiva grundades 2006 då Björn Lindström avslutade en 16-årig karriär inom ABB. Efter omorganisationer och försäljning visade det sig att den produktutveckling han ville ägna sig åt inte längre var önskvärd.
– Dessutom ville jag starta ett företag som hade andra värderingar än de som var vanliga i branschen. Målet var att skapa ett oberoende mellan mig som leverantör och kunderna.
Han bar med sig erfarenheten av projekt där kunskapen om de egna produkterna lämnat företag tillsammans med de inhyrda konsulterna. Vilket ställt till stora problem när produkterna skulle vidareutvecklas.
– Vi tog fram en lösning där all information och kunskap delas med våra kunder, vilket visade sig bli en succé. Så vi lade till ännu en tanke i vår försäljningen: varje uppdrag ska ge en affärsnytta hos våra kunder. Om det inte går att visa att kunden tjänar pengar på vår insats så tackar vi nej till uppdraget, säger Björn Lindström.
Skapar affärsnytta för kunderna
Redan året efter kom det första uppdraget där det inte gick att visa tydlig affärsnytta hos kunden. Trots en möjlig miljonorder tackade Addiva nej till uppdraget.
– Kunden blev chockad av beskedet, men återkom till oss för att fråga om vi kunde erbjuda ett alternativ med större nytta för dem själva. Och visst kunde vi det, och till en tredjedel av det ursprungliga priset.
Björn Lindström beskriver det som den bästa marknadsföringskampanj de gjort – utan att det ens var tanken.
– I dag fokuserar vi på kundernas affärer: de ska kunna tjäna pengar på vad vi levererar. Samtidigt som vi skapar ett oberoende oss emellan.
Nu följde en kraftig tillväxt med starten av flera nya bolag, som Addiva Engineering med inriktning på el och mekanik. Och Addiva Productions som är en fabrik för produktion av automatikskåp, centraler och ställverk.
– Starten av fabriken gjorde det möjligt att erbjuda en helhet inom automation, mjukvara, elektronik, el och mekanik. Dit bjuder vi in våra kunder att testa och förbättra automationen innan produkterna levereras till deras anläggningar runt om i världen.
Senast i raden av företag är Addiva Elektronik som är samägt med Eskilstuna Elektronikpartner och aktivt inom förvaltning och produktutveckling av elektronik.
– Det finns ett stort behov av allt från reservdelar till service och underhåll av äldre system. Eskilstuna Elektronikpartner är specialister inom detta, med en egen produktion av elektronik godkänd för leveranser direkt till andras produktlinjer, till exempel Volvo och ABB.
Förståelse för industrin
Resan har gett Addiva rätt förutsättningar att hjälpa resten av svensk industri att digitaliseras, menar Björn Lindström.
– Vi är sprungna ur tillverkningsindustrin och har kvar vår förståelse för branschen, samtidigt som vi har kompetensen att bidra till industrins digitalisering, säger Björn Lindström.
Målet är att hjälpa industriföretag att minska produktionskostnaderna, öka kvaliteten och göra det möjligt att leverera fler produkter och tjänster. Bland annat handlar det om hur analyser av stora datamängder, med hjälp av AI och maskininlärning, kan leda till stora förbättringsmöjligheter, menar han.
– Till exempel kan du göra förutsägelser med hjälp av dina kunders köpmönster för att stå redo inför perioder med större belastning. Samtidigt som du kan se vilka flaskhalsarna är i dina egna produktionssystem. Vi är experter inom dessa områden och kan visa industrin vilka möjligheterna är med digitalisering.
Inom tre år hoppas Addiva passera 100 miljoner i omsättning, med en avkastning på cirka 15 procent.
– Växtzon kan hjälpa oss hitta rätt sorts kunder och en strategi som gör att vi kan växa i rätt takt. Allt i enlighet med våra grundvärderingar: att skapa oberoende och affärsnytta hos kunderna.
Text: Magnus Pahlén Trogen, Foto: Håkan Lindgren.