Consitu2
2017-05-16

Växtzon ska leda Consitu vidare i en stabil tillväxt

Efter sju år av stabil tillväxt inom konsultmarknaden behöver Consitu utveckla sitt erbjudande för att bättre sticka ut i en allt tuffare konkurrens. Nu hoppas de att Växtzon kan bredda vägen mot framtiden.
Anders Näslund, vice VD Consitu.
Foto: Håkan Lindgren.
Konsultföretaget Consitu har sedan starten 2010 vuxit oavbrutet. De elva konsulterna är aktiva inom verksamhetsutveckling, projekt- och testledning, samt systemutveckling och systemarkitektur.
– Vi strävar efter en stabil tillväxt och en långsiktighet för att skapa ett tryggt, stabilt företag. Nu ser dock vi en förändring i marknaden som gör att vi behöver nya sätt att hitta fler uppdrag, säger Anders Näslund, vice vd.
Föränderlig bransch
Under förra året blev det extra tydligt då en av företagets kunder tvingades dra ned på inköpen av konsulttjänster. Branschen har i sig gått igenom en successiv förändring de senare åren, där konsultmäklare tar allt större plats mellan slutkunden och konsulterna, menar han.
– Utvecklingen kräver att vi måste odla fler kontakter och skapa goda relationer – både med konsultmäklarna och med slutkunden. Dessutom har mäklarna ofta till uppdrag att pressa priserna vilket har skapat en tuffare marknad för oss.
Vägen fram kan bli att bättre paketera sina tjänster och hitta erbjudanden som sticker ut bland konkurrenterna, samtidigt som de möter kundernas behov bättre.
– Vi ser detta som en nyckelfråga och förhoppningen är att Växtzon kan bidra med kompetens i vår affärsutveckling. Men även ett större nätverk för att utveckla nya samarbeten, säger Anders Näslund.
Behöver bredda kontaktnätet
Hittills har uppdragen alltid varit mångåriga och kunderna hittats bland de största tekniska utvecklingsbolagen i regionen. De flesta uppdragen har kommit från de egna nätverken men nu väcks även frågan om mer aktiv försäljning, menar han.
– Vi har inte haft den modell av kontinuerlig säljbearbetning som många andra konsultföretag arbetar med. Men nu börjar vi bli så pass många så det kan vara läge att börja titta på en sådan lösning.
Med målet en fortsatt stabil tillväxt kommer även nya rekryteringar att vara aktuella. Något som är en svår nöt att knäcka för ett mindre konsultföretag.
– Vi arbetar aktivt för att hitta fler att rekrytera för att vi ska kunna fortsätta växa. Samtidigt är vi oerhört noga med nya rekryteringar eftersom en felaktig sådan betyder stora problem i ett företag som vårt, säger Anders Näslund.
– Drömmen är att hitta rätt person som även har uppdrag med sig. Men det skulle vara mer av en lyckträff än något annat.
Nya kontakter kan även leda till nya affärskonstellationer i framtiden. Där Consitu kan bidra med sin unika kompetens till helt nya partners.
– Vi behöver fler kontakter med företag inom angränsande områden för att hitta nya former av samarbeten och allianser. Något som vi också hoppas att deltagandet i Växtzon kan ge oss. Nya sätt att göra affärer och även fler oväntade kontakter som kan leda till nya områden, säger Anders Näslund.
Text: Magnus Pahlén Trogen, Foto: Håkan Lindgren.